Logistikk nesten like stort som sjømat

Publisert

Ole A. Hagen med en helt fersk rapport om samfunnsnytte av logistikk- og transportbransjen.

NHO Logistikk og Transport legger i dag frem en ny rapport om bransjen. – Samlet omsetning innen godstransport, logistikk og post- og budtjenester er på drøyt 150 milliarder kroner. Verdiskapningen er snart på høyde med sjømatindustrien, og rundet 50 milliarder kroner i 2021, sier næringspolitisk direktør Ole A. Hagen.

- I rapporten har vi sett på utviklingen i bransjen de siste 10 årene for en rekke nøkkeltall inkludert produktivitet, lønnsomhet, sier Hagen. - Vi har 63 000 ansatte i bransjen fordelt på 11 000 selskaper, sier næringspolitisk direktør Ole A. Hagen.


Verdiskapning som nærmer seg sjømatindustrien – produktivitet i bedring

I 2021 rundet verdiskapningen 50 milliarder kroner. Det er godstransport som er det største segmentet, med rundt 27 milliarder kroner av totalen. Dette inkluderer ikke utenriks godstransport på sjø. Resten fordeler seg på logistikk med 12,6 milliarder kroner og post- og budtjenester med 10,4 milliarder kroner. Post- og budtjenester har hatt den kraftigste veksten de siste årene med sterk vekst i netthandel, pakketjenester og hjemleveringer.

-Pandemi og krig har demonstrert at vår bransje er samfunnskritisk for å sikre forsyninger av mat og medisiner. Men at vi bransjen har en verdiskapning som nærmer seg sjømatnæringen er nok en overraskelse for mange, sier Hagen. Bransjen spiller imidlertid en sentral rolle i norsk økonomi og i vår hverdag; fra global eksport av våre produkter til leveranser av små og store pakker mellom mennesker og mellom bedrifter. Verdiskapingen per sysselsatt er snaut 800 000 kroner. Produktiviteten har i snitt forbedret seg med 4,5 % fra 2017 til 2021.


Positiv utvikling for trafikksikkerhet og klima

Trafikksikkerheten har blitt kraftig bedret de siste 10 årene og det samlede bildet er kraftig nedgang i drepte og hardt skadde for godsbiler, sier Hagen. Økningen i 2022 ser heller ikke ut til å kunne tilskrives godstransporten.

Bransjens aktivitet er energikrevende og bidrar til klimautslipp fra transport- og terminal/lager-virksomheten. Effektivisering og biodrivstoff har så langt bidratt til å redusere bransjens utslippsintensitet, men her står vi overfor et regimeskifte de neste 10 årene med biogass, elektrifisering og hydrogen, avslutter Hagen.

Samfunnsnytte av logistikk- og transportbransjen

Rapport 2/2022

Verdiskaping, sysselsetting, transportarbeid og påvirkning på klima og trafikksikkerhet

Logistikk og transportbransjens samlede verdiskaping passerte 50 milliarder kroner i 2021. Det er
godstransport som er det største segmentet, med rundt 27 milliarder kroner av totalen. Dette
inkluderer ikke utenriks godstransport på sjø. Resten fordeler seg på logistikk
med 12,6 milliarder kroner og post- og budtjenester med 10,4 milliarder kroner.

Oslo, oktober 2022

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: