Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2022

Publisert

For 1. kvartal 2022 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 6,9 prosent. Endringen for det totale sykefraværet fra tilsvarende kvartal året før ble på 29 prosent.

Legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær utgjorde henholdsvis 5,6 prosent og 1,3 prosent. Dette gir en økning fra tilsvarende kvartal året før i det legemeldte sykefraværet på 18,1 prosent og en mer en dobling i økningen av det egenmeldte sykefraværet på 107,8 prosent. Årsaken til den kraftige økningen av sykefraværet er først og fremst koronaviruset og følgene av dette.

Legemeldt fravær for transporttjenester og lagring var i 1. kvartal 2022 på 7,3. Den lå på 5,4 1. kvartal 2021. Det gir en endring i sykefraværsprosenten på 34,4.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: