Toten Transport var først

Publisert

Roser fra Tolletaten ved Ann-Kristin Signebøen, til Toten Transport og sjåfør Fogel. Foto: Toten Transport

Tirsdag denne uken lanserte Tolletaten Digitoll på Svinesund og Ørje. Toten Transport var første transportør gjennom. Da vanker det roser til både sjåfør og selskap!

Denne uken var det altså klart for  Digitoll på Svinesund og Ørje, med muliggjøring av digital innsending av melde- og opplysningsplikten for næringslivet. Flere aktører har nå tatt i bruk løsningen, hvor fører passerer grenseovergang uten manuell ekspedering på tollsted. Men Toten transport var altså først ute, allerede 9/11-22, med ekspressfortolling via Digitoll og Sysped. 

- Noe venting var det på tirsdag, men det vil gå seg til, tror driftssjef i Toten Transport Kjetil Olsen. Med denne ordningen vil vi nok spare inn fra 30 minuntter til halvannen time, tid som tidligere har blitt brukt på venting. Slik det har vært nå, har man kunnet  risikere å ikke rekke levering den planlagte dagen. Både tolletaten og transportørene vil få en enklere hverdag og papirbehandlingen vil bli mer effektiv. Helt klart en forenkling, og et godt steg i riktig retning, sier Olsen.

Digitoll - hva betyr det egentlig

I dag fraktes varer inn og ut av landet for 2200 mrd hvert år og Tolletaten ønsker bedre  kontroll på varene som kommer inn enn de har med dagens ordning, direktekjøringsordningen. Direktekjøringsordningen innebærer at næringslivet kan sende inn sine papirer 10 dager etter transporten er kommet over grensen. Ordningen skal utfases og inn kommer det som heter Digitoll.

Enkelt forklart innebærer det at informasjon om varene, transporten og fører sendes Tolletaten før bilen ankommer grensen. Tolletaten benytter informasjonen til å vurdere behovet for fremlegging, kontroll, veiledning eller annen oppfølging. Dette gjør at Tolletatens oppfølging kan være målrettet og at grensepasseringen i de aller fleste tilfeller blir automatisert og effektiv.

Helt konkret betyr det at Toten Transport kan kjøre inn på Svinesund tollstasjon, vite at informasjonen er behandlet, få grønt lys og være ute av tollstasjonen på under et minutt. Det i kontrast til å ta med papirer inn i ekspedisjonen, stemple dem og ut igjen som uansett tar 30 minutter.


Andre fordeler for næringslivet er:

  • Motvirke ulovlig innførsel og bidra til like konkurransevilkår
  • Beskytte samfunnet mot trusler relatert til helse, miljø og terror
  • Gi raskere fristilling av varer for fri omsetning
  • Gi en raskere passering på grensen
  • Bedre datagrunnlag, færre feil og mindre etterarbeid
  • Plikter og ansvar blir tydeligere
  • Gi økt effektivitet i samhandlingen mellom Tolletaten og næringslivet
  • Digital, kontinuerlig 24/7 tollbehandling

 

Fremtiden er digital

- Det er veldig spennende å se utviklingen i Tolletatens arbeid med Digitoll, sier jurist i NHO Logistikk og Transport, Martin Berntzen Often. Vi gleder oss til å høre mer om Toten Transports erfaringer med ordningen. Det vil helt sikkert være flere utfordringer som oppstår i denne prosessen, men vi er sikre på at resultatet vil bli positivt både for etaten og bransjen. Fremtiden er digital, også for logistikk og transportnæringen.

Digitoll

Et konsept som gjør det mulig for aktørene å oppfylle de fire pliktene (fremlegging, melding og opplysning, forhåndsvarsling og deklarering) med digital informasjonsinnsending og behandling.
Digitoll-konseptet er tre-delt og basert på følgende sentrale forutsetninger:
Informasjon leveres digitalt, før eller senest ved grensepassering.
Tolletaten behandler og risikovurderer informasjon før eller senest ved ankomst.
En i størst mulig grad automatisert grensepassering med automatisk frigjøring for valgt prosedyre.

 

Les mer om Digitoll på toll.no

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: