Allmenngjort minstelønn for godstransport blir oppjustert fra 15. juni.

Publisert

Allemnngjort minstelønn for godstransport på vei blir oppjustert fra 15. juni 2023. Foto: ScanStockPhoto

Formålet med allmengjøring er å sikre at utenlandske arbeidstakere får tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere når de utfører arbeid i Norge, samt å hindre konkurransevridning som følge av konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft med lavere lønnskostnader.

Arbeidstakere som utfører godstransport på veg med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn (som ikke utfører transport av bedriftens egne varer), skal minst ha en lønn på 207,00 kroner per time (nå gjeldende sats frem til 15. juni er 196,50 kroner).

For godstransport på veg med kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn gjelder ikke allmengjøringsbestemmelsen.
At lønnen er allmenngjort innebærer at det er ulovlig for bedrifter og arbeidsgivere å betale lavere lønn enn den allmengjorte lønnssatsen Dette gjelder også i bedrifter uten tariffavtale.
Dette følger etter vedtak i den statlige oppnevnte Tariffnemnden i slutten av mai, og gjennomføres med endring i forskrift til allmenngjøringsloven.

Formålet med allmengjøring er å sikre at utenlandske arbeidstakere får tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere når de utfører arbeid i Norge, samt å hindre konkurransevridning som følge av konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft med lavere lønnskostnader.

Forskriften kan leses på Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-12-09-2171

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: