Negativ utvikling i fremtidstro

Publisert

Resultatene fra NHOs medlemsundersøkelse i mai er nå klare, og de viser en generell pessimistisk utvikling blant NHOs medlemmer når det kommer til fremtidsutsikter de neste 6 måneder. Også for NHO LTs medlemmer er det en netto negativ utvikling fra april til mai, fra -15% til - 20%.

Nåsituasjonen - generell markedssituasjon

Nåsituasjonen for alle NHOs medlemmer totalt er svakt forbedret fra april: 26% sier at situasjonen er god, 20% dårlig, netto +7% (avrundet), mot +6% i april. 
Blant NHO LTs medlemmer sier 25 % at nåsituasjonen er god, mens 12 % sier den er dårlig. Det gir en netto på 13 %. Tilsvarende tall for april var 27 % god og 16 % dårlig, med en netto på 11 %.

 

Fremtid - markedsutsikter for de neste 6 månedene

For alle NHOs medlemmer totalt ser vi en negativ utvikling på spørsmål om fremtidsutsiktene. 33% venter en forverring av markedssituasjonen de neste seks månedene, bare 14% venter bedring, dvs. netto -19%, som er en forverring fra -17% i april. 
For NHO LTs medlemmer er trenden den samme. 10 % tror på bedring de neste 6 månedene, mens 30 % tror på forverring. Det gir en netto på - 20%. Tilsvarende tall for april var henholdsvis 16 % bedring, 31 % forverring og netto på - 15 %.

 

Nåsituasjonen for NHO LTs medlemmer.

Markedsutsikter for NHO LTs medlemmer.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: