Traineeprogram for Logistikk & Transport / Speditør

Traineekullet 21/22 på kick off.

Vi inviterer vertsbedrifter til vårt «Traineeprogram for Logistikk & Transport / Speditør» til å melde sin interesse senest 10. februar 2023!

Prosessen er i gang og vi er kanskje allerede i kontakt med din bedrift om dette. 

Ca. 100 trainees fra 42 bedrifter har siden 2018 deltatt i det 2-årige programmet. 13 bedrifter har vært med flere år, og de fleste av dem med flere trainees hvert år.

Programmet for 2023-2024 har kickoff-samling uken etter påske (12-14. april). Kandidatene bør da ha blitt varme i trøya i bedriften før dette. 

Traineeprogrammet, som gir det fulle kompetansetilbudet til NHO LT, er åpent for alle medlemmenes kandidater, herunder fra rekrutteringssamarbeidet med NAV.

Prisen for programmet er redusert til kr 130.000 for begge årene!

Nytt av året i samarbeidet med NAV er en mer fleksibel ordning som åpner for et bredere kandidatsøk og mindre fokus på definerte målgrupper med tilhørende standard-virkemidler. Med sterkere kandidater og mindre oppfølgingsbehov vil alle virkemidler følgelig vurderes individuelt.

Er din bedrift interessert i mer informasjon om årets traineeprogram, så vennligst kontakt undertegnede så rask som mulig av hensyn til kandidatsøket – og senest 10. februar 2023.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: