Beredskap blir hovedtema for Transport & Logistikk 2024

Publisert

Programkomiteen for årets Transport & Logistikk konferanse har hatt  fokus på tydelige temaer og overskrifter i prosessen med å utarbeide årets program.

Det har vært en omfattende prosess for å finne de mest aktuelle temaene for årets konferanse, men ved hjelp av mange kloke hoder, samt en spørreundersøkelse blant potensielle deltagere, er overskriftene nå landet.  

Dag 1 av konferansen, altså 21. oktober, vil være dedikert til beredskap. Dette er et tema som blir stadig viktigere, i en verden preget av usikkerhet og endring. Fokusområdene vil omfatte beredskap for den geopolitiske situasjonen, klimaendringer og naturkatastrofer, samt datasikkerhet.

"Med stadig økende utfordringer som følge av geopolitiske spenninger, klimaendringer og cybertrusler, er beredskap et essensielt tema for transport- og logistikkbransjen og også en naturlig del av konferansen program. Det å forstå og håndtere både risiko og trusler som følge av nevnte utfordringer, er avgjørende for å sikre kontinuitet og pålitelighet i forsyningskjedene våre" kommenterer Kjersti Shetelig, daglig leder for Transport & Logistikk.

Den andre dagen vil bli strukturert rundt tre overskrifter: "Samferdsel", "Innovasjon og Bærekraft", samt "Rekruttering og Omdømme". Dette reflekterer bransjens forpliktelse til å fremme bærekraftig utvikling, teknologisk innovasjon og tiltrekke seg - og beholde talenter.

Transport & Logistikk 2024 erkjenner viktigheten av å engasjere alle interessenter i bransjen, inkludert vareeiere. De valgte temaene vil ikke bare være av interesse for transport- og logistikkselskaper, men også for vareeiere som søker innsikt i de siste trendene og utfordringene.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: