NSAB 2015 er et viktig avtaledokument som i prinsippet benyttes som avtaleunderlag i hele spedisjonsbransjen.  Kompetanse innen NSAB 2015 er derfor sentralt for alle typer spedisjonsoppdrag, og selvsagt obligatorisk kompetanse for speditører/befraktere innen alle transportformer.

NSAB 2015 er et sett regler og betingelser som kommer til anvendelse der transportlovene ikke dekker problemstillingen, eller ved oppdrag definert som kombinert transport.

Kurset omfatter hele avtaledokumentet NSAB 2015:

 Innledende bestemmelser

 • Bakgrunn for bestemmelsene
 • Parter og roller
 • Grensesnittet mellom NSAB 2015 og lovene

Generelle bestemmelser

 • Utførelse av oppdraget
 • Konfidensialitet og informasjonssikkerhet
 • Tilbakeholdsrett og pant

Særskilte bestemmelser

 • Speditørens ansvar som kontraktspart
 • Speditørens ansvar som formidler
 • Lagring
 • Oppdragsgivers ansvar
 • Reklamasjon og foreldelse

Læringsmål

Etter gjennomført nettkurs vil du ha kunnskap om:

 • Bakgrunnen for og samarbeidet mellom avtalepartene i utvikling av NSAB
 • For hvem og i hvilke sammenhenger og tilfeller gjøres NSAB gjeldende
 • Hvilke plikter og rettigheter har speditøren og hans samarbeidspartnere i avtalen og i selve transportoppdraget. De generelle bestemmelsene beskriver tydelig hvilket ansvar partene har og hva som gjelder for begrensning av erstatningsansvar for speditøren.
 • Hva innebærer det viktige skillet mellom speditøren som kontraktspart og formidler - og hvilket ansvar har speditøren i de ulike rollene.
 • Underveis i et transportoppdrag - hva er lagring og hva er transport, og hvilke regler gjelder.
 • Hva er oppdragsgivers plikt og ansvar i et transportoppdrag - og hva kreves av aktørene når avvik og reklamasjon oppstår.

Praktisk om kurset

Kurset er et nettbasert selvstudium og ikke en digital forelesning. Kurset består av moduler med testspørsmål og en avsluttende test som verifiserer oppnåelse av læringsmålene. Kursets undervisningsmoduler har en samlet varighet på ca. 1,5 time. I tillegg kommer din egentid for innlæring, oppgaver og avsluttende test. Avhengig av forkunnskaper og erfaring kan du forvente å benytte ikke mindre enn fire timer effektiv studietid. Et ordinært klasseromskurs for samme tema har en varighet på ca seks timer.

Innenfor tilgangsperioden kan du repetere undervisningsmoduler uten begrensninger. Tilgang til kurset er personlig og kan ikke deles.

Målgruppe

Kurset er relevant for alle funksjoner i en spedisjonsbedrift – fra salg og prosjektering til planlegging og gjennomføring av oppdraget, og ikke minst for funksjoner som mottar og behandler avvik og reklamasjoner. I prinsippet gjelder dette alle som har administrativ befatning med oppdraget.

Forkunnskaper

For godt utbytte av kurset er det en fordel å ha kjenneskap til spedisjonsbransjen og bransjens aktører og roller.

Priser Medlem Ikke medlem
1-4 lisenser/stk kr 3 600 kr 5 900
5-9 lisenser/stk kr 3 060 kr 5 015
10-24 lisenser/stk kr 2 520 kr 4 130
25-49 lisenser/stk kr 2 160 kr 3 540
50 lisenser/stk kr 1 800 kr 2 950

Påmeldingsfrist

Ingen - kurset tar du når det passer deg.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: