Foto: Foto: Quino Al

Reklamasjonsbehandling - nettkurs

Balansen mellom hensyn til kunde og jussen er avgjørende ved håndtering av reklamasjoner. Vårt kurs tar deltakerne gjennom blant annet ansvarsregler og fritaksgrunner.

I kurset gjennomgår vi regler knyttet til det ansvaret logistikkbedriften har for feil som oppstår, og også forholdet til forsikringsavtaler. Kurset er praktisk rettet og viser beste praksis og hvordan best løse en reklamasjon/”claim”-sak.

Hvilke innfallsvinkler bør man velge for best mulig behandling og utfall i saken. Her er også formalia og frister avgjørende, ikke minst i forhold til hvordan man formelt responderer på reklamasjoner  og sikrer dokumentasjon ift viktige frister som gjelder ved for eksempel foreldelse.

TEMA

  • Forsikring
  • Forholdet til underleverandør
  • Bevis og bevisbyrde
  • Tapsberegning,  ansvarsbegrensning og fritaksgrunner
  • Uakstomhet
  • Reklamasjon og foreldelsesfrister

MÅLGRUPPE

Saksbehandlere innen transport og spedisjon.

FORKUNNSKAPER

Det er en fordel med erfaring fra reklamasjon- og "claim"behandling men ikke et krav. 

VARIGHET

Nettkurs - estimert til ca 2-4 timer. Tidsbruk vil avhenge av erfaring og den enkelte sin studieteknikk.

PRISER

  • Ikke medlemsbedrift (kr 5400,-)

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: