NHO Logistikk & Transport

Innhold

Innføring i arbeidslivets lover og regler

Foto: Hans-Peter Gauster

Bedrifter som unngår arbeidskonflikter har bedre forutsetninger for å lykkes!

Medarbeiderne er bedriftens ansikt utad, og de som sikrer at bedriften har nødvendig kompetanse. Arbeidskonflikter kan foruten å skade arbeidsmiljøet, bidra til dårligere resultater og medvirke til at nøkkelpersonell ønsker å slutte.

Dette kurset gir en innføring i sentrale arbeidsrettslige problemstillinger, slik at man kan være "føre var" hvis problemer oppstår, og det gis eksempler på smarte tilnærmingsmåter som gir bedre og smidigere løsninger.

TEMA

 • Krav til arbeidsmiljø og vernearbeid
 • Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid
 • Ferielovens regler
 • Permisjoner / permittering
 • Sykefravær / egenmelding
 • Krav til ansettelser / arbeidsavtale
 • Midlertidig ansettelse / innleie
 • Oppsigelse / avskjed
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Hovedavtalen

MÅLGRUPPE

Ledere med personalansvar og ansatte i HR-funksjoner

FORKUNNSKAPER

For fullt utbytte av kurset bør man ha kjennskap til problemstillinger knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.

VARIGHET

1 dag

PRIS

 • Medlemsbedrift, deltaker 2-5 (kr 3 100,-)
 • Ikke medlemsbedrift (kr 5 400,-)

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: