Foto: Foto: Hans-Peter Gauster

Innføring i arbeidslivets lover og regler

Bedrifter som unngår arbeidskonflikter har bedre forutsetninger for å lykkes!

Medarbeiderne er bedriftens ansikt utad, og de som sikrer at bedriften har nødvendig kompetanse. Arbeidskonflikter kan foruten å skade arbeidsmiljøet, bidra til dårligere resultater og medvirke til at nøkkelpersonell ønsker å slutte.

Dette kurset gir en innføring i sentrale arbeidsrettslige problemstillinger, slik at man kan være "føre var" hvis problemer oppstår, og det gis eksempler på smarte tilnærmingsmåter som gir bedre og smidigere løsninger.

TEMA

  • Krav til arbeidsmiljø og vernearbeid
  • Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid
  • Ferielovens regler
  • Permisjoner / permittering
  • Sykefravær / egenmelding
  • Krav til ansettelser / arbeidsavtale
  • Midlertidig ansettelse / innleie
  • Oppsigelse / avskjed
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Hovedavtalen

MÅLGRUPPE

Ledere med personalansvar og ansatte i HR-funksjoner

FORKUNNSKAPER

For fullt utbytte av kurset bør man ha kjennskap til problemstillinger knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.

VARIGHET

1 dag - bedriftsinternt kurs.

PRIS

Ta kontakt for tilbud.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: