NHO Logistikk & Transport

Innhold

Digitalt interessegruppe Bil, Bane, Toll

 • 22. sep 2020Kl. 10:00
 • TEAMS
 • Kr. 0,-
Registrerte deltakere vil motta innkalling med lenke til arrangementet
Program:

Merk: Programmet er foreløpig

 • Kjøre- og hviletid, kabotasje og utestasjonering - når trer hvilke regler i kraft i Norge?
  • EUs mobilitetspakke: de nye reglene er vedtatt i EU, men når vil regelendringene implementeres i Norge - og hva bør bedriftene gjøre i mellomtiden?

 • Når skal godstogene prioriteres?
  • Lange krysningsspor som er utilgjengelige for godstogene på Dovrebanen og etterspørsel etter høyere frekvens på Nordlandsbanen som ikke innfris, grunnet prioritet for persontogtrafikk. Nå er det igangsatt et prosjekt om prioritet av godstog. Jernbanedirektoratet orienterer.

 • Toll: omorganisering, sertifisering og expressfortolling
  • 2. fase av omorganiseringen av Tolldirektoratet starter 1. oktober - hva vil dette bety for oss?
  • Status sertifiseringsordning av tolldeklaranter
  • Expressfortolling (foreløpig)

 • Ny krav til vinterdekk for tunge kjøretøy ved Kurt Jarle Ottesen, Statens Vegvesen
  • Vinteren 2020/2021 trer det i kraft nye regler for vinterdekk på tunge kjøretøy.
   Vegevesenet orienterer.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: