Samuel Zeller.

Unge talenter

Har din bedrift en ansatt som utmerker seg? En som brenner for bransjen? Som utviser engasjement og nytenkning? Som i tillegg er kollegial og positiv? Da er dette en gylden anledning til å gi personen en belønning!

Tidligere vinnere:

2023: Hedda Malmstrøm, Bring Cargo

2022: Aina Cecilia Dyrøy, Norlines
Les mer her

2021: Michael Granquist fra CargoNet
Les mer her

2020: Margrethe Bårdsen fra DHL Express
Les mer her

2019: Silje Martinsen Talbakk fra Schenker
Les mer her

2018: Mats Hanssen Yttervik fra Rana Industriterminal
Les mer her

2017: Henriette Linna fra PostNord
Les mer her

2016: Stian Skålevik fra Kuehne + Nagel
Les mer her

2015: Irfan Afram, DHL Express (avd. Tronheim)
Les mer her

 

Søknad
Søknadsfrist 1. august.
Daglig leder i bedriften søker på vegne av kandidaten.
Søknaden behandles av NHO LT sentralt.

Prisen må være relatert til våre virksomheter og våre fagområder.

Prisen kan tildeles kandidater under 32 år.
(Kandidaten fyller 32 i tildelingsåret)


Fyll ut skjemaet, last inn søknaden og kanskje er det ditt "Unge talent" som blir årets vinner.

Søknadsskjema her

Mer om kriterier i statuttene nedenfor.

 **************************************************************************************************

VEDTEKTER FOR NHO LOGISTIKK OG TRANSPORTS PRIS UNGE TALENTER.

Alminnelige bestemmelser
NHO Logistikk og Transports (NHO LT) pris "Unge talenter" er opprettet ved styrevedtak av 5.3.2015.

Formålet med prisen er:

 • Synliggjøre bransjen og dennes muligheter.
 • Øke rekruttering til bransjen
 • Omdømmebygging av bransjen
 • Forebygge "gjennomtrekk" av arbeidstakere til bransjen
 • Heve kompetansen i bransjen

Kriterier for NHO Logistikk og Transports pris "Unge talenter"

 • Prisen deles ut en gang i året.
 • Prisen kan tildeles en ansatt i en medlemsbedrift som på forbilledlig vis har bidratt til et løft i den respektive bedriften gjennom initiativ, gjennomføring eller aktiv rolle. I tillegg må kandidaten utvise interesse for bransjen og læring, samt være en samspillende kollega og arbeidstaker/mellomleder.
 • Prisen må være relatert til våre virksomheter og våre fagområder.
 • Prisen kan tildeles kandidater under 32 år.

Nomineringsprosedyren

 • NHO LT skal kunngjøre internt og eksternt om prisen for å få inn søknader til aktuelle kandidater.
 • Daglig leder i bedriften søker på vegne av kandidaten.
 • Søknadene må være sekretariatet i NHO LT i hende innen 1. august samme år som tildelingen finner sted.

Bedømmelseskomité/valg

 • Adm. direktør i NHO LT innstiller 3 kandidater for hovedstyret i NHO LT som i sin tur beslutter hvem av disse prisen skal tildeles.
 • De 3 kandidatene inviteres til Transport og Logistikk hvor vinneren bekjentgjøres. Kostnadene knyttet til deltakelse for disse dekkes av NHO LT.

Prisen omfatter:

 • Innrammet diplom
 • Omtale på nettside/nyhetsbrev/transportmagasiner/aktuelle fora.
 • Fri deltakelse på medlems/interessemøter i regionens regi/Transport & Logistikk det kommende året.
 • Sjekk kr. 10.000,-.
 • Kandidaten vil også kunne nomineres, som den norske representanten, til The Young International Freight Forwarder of the Year Award

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: