Lastebiler i kollektivfeltet i Østfold

På utvalgte strekninger i Østfold erstatter snart lastebilene el-bilene i kollektivfeltet. Statens vegvesen har gitt tommel opp til et prøveprosjekt hvor tyngre nyttekjøretøy kan bruke kollektivfeltet på lik linje med bussene.

Ved to strekninger i Fredrikstad vil det nå åpnes for bruk av tyngre nyttekjøretøy i kollektivfeltet: mellom St.Croix over Fredrikstadbrua og til brohodet på Østsiden, samt mellom Simo og Ørebekk, når den nye firefeltsvegen er ferdig. Tidspunkt for oppstart er ikke avklart, men anbefalingen fra Statens vegvesen region Øst ligger nå inne til endelig godkjenning hos Vegdirektoratet.

-Nullvekst for personbiltrafikk er et viktig mål, men man ønsker jo samtidig fremkommelighet for næringstrafikken. Denne måten å kombinere kollektiv- og tungtrafikk i samme felt, kan føre til bedre fremkommelighet, sier sjefingeniør Per Inge Bjerknes i Statens vegvesen til Fredrikstad Blad.

Det var Norges Lastebileierforbund som for et drøyt år siden tok initiativet til et prøveprosjekt på den nye strekningen mellom Simo og Ørebekk og på riksvei 110 og 111 til brohodet på Østsiden. De fikk støtte av samferdselssjefen i Østfold fylkeskommune i tillegg til at Nettbuss var åpne for prosjektet. Lastebiler i kollektivfeltet har også vært en viktig sak for NHO LTs Region Øst, som har argumentert for å gi lastebiler med Euro VI motor eller andre mindre miljøbelastende lastebiler tilgang til kollektivfeltet.

-Her er vi på linje med NLF og det er gledelig at man nå har fått på plass et prøveprosjekt. Vi håper prosjektet blir vellykket og at det kan være med på å få myndighetene til å vurdere dette på flere strekninger, sier Kjell Arne Eloranta, styreleder i NHO LT Region Øst.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: