NHO Logistikk & Transport

Innhold

Positiv utvikling for bransjens sykefravær

Tallene for 2018 er klare og ser man på snittet for vår bransje de siste 4 år vises en pil som går rett vei. Også hvis man ser på utviklingen for 4. kvartal siden 2015 er denne positiv.

Tallene for 2018 er klare og ser man på snittet for vår bransje de siste 4 år, vises en pil som går rett vei.

Også hvis man ser på utviklingen for 4. kvartal siden 2015 er denne positiv

NHO ved avdeling Lønn og tariff utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter, med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler.

Tallene er basert på data fra SSB.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: