NHO Logistikk & Transport

Innhold

Angående fritak for militær tjenesteplikt for personell i samfunnskritiske funksjoner

Både Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) (16. mars 2020) og NHO Logistikk og Transport (13. mars 2020) har i henvendelse til Forsvarsdepartementet bedt om fritak for militærtjeneste i forbindelse med koronakrisen for personell innenfor de virksomhetene som NSR og NHO Logistikk representerer.

For å unngå at Forsvaret i tiden fremover kaller inn personer som ikke skal gjøre tjeneste i Forsvaret ved krise og i krig, henstilles virksomheter i NSR og NHO om bidra til at Forsvarets register for fritaksordningen blir oppdatert.
Dette gjøres ved å oppsøke nettsiden https://forsvaret.no/fritaksordninga og laste ned skjema for utfylling. Følg deretter oppskriften som står på nettsiden.

Det gjøres oppmerksom på at FD ikke kan foreta registeringen på vegne av virksomhetene. FD kan heller ikke søke om fritak for personer som er innkalt. Dette er virksomhetenes eget ansvar.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), tlf. 915 03 003 eller e-post fpvs.kontakt@mil.no.

Les hele skrivet fra forsvarsdepartementet her

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: