Unge talenter & Miljøprisen

Publisert

Hver høst tildeler NHO Logistikk og Transport utmerkelsen årets Unge talent og årets Miljøpris. Frist for innsending av forslag er 1. august. Vi vet med sikkerhet at det er mange kloke unge hoder i våre medlemsbedrifter, og vi vet også at bransjen gjør mange innovative og bærekraftige grep sett i et miljøperspektiv. Vi gleder oss til å motta ditt tips.

Unge talenter:

Bakgrunn:

Ble første gang delt ut i 2015.
Har som formål å synliggjøre bransjen og hvilke muligheter som ligger i den, øke rekruttering til bransjen og fremme og berømme unge talentfulle medarbeidere.

Prisen kan tildeles en ansatt i en medlemsbedrift.
Kandidaten må være yngre enn 32 år (fylle 32 år i tildelingsåret).
Kandidaten har utmerket seg ved ekstra bidrag i bedriften innen f.eks ulike prosjekt, arbeidsmiljø, innovasjon, kompetanseløft e.l.
Det er ingen kriterier knyttet til stilling, utdannelse e.l. Her vurderes alle kandidater.
Det er NHO LTs hovedstyre som tilslutt kårer en vinner.

Prisen tildeles under Transport & Logistikk av Samferdselsministeren og adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.
Vinneren får en sjekk på kr. 1000,-, kostnadsfri deltakelse på Transport & Logistikk inneværende år samt det kommende året.
Vinneren får også anledning til å være Norges representant til FIATAs "The Young International Freight Forwarder of the Year Award". Dette avklares med bedrift og kandidat i forkant.

Send inn søknad her - senest 1. august

 

Miljøprisen:

Bakgrunn:

Ble første gang delt ut i 2009.
Også kalt godstransportens miljøstimulans.
Har som formål å stimulere til utvikling og spredning av kunnskap om bærekraftige, nyskapende logistikk- og transportløsninger.
Kan tildeles en virksomhet, en organisasjon eller en person som på forbilledlig vis har arbeidet med miljøspørsmål eller oppnådd vesentlige resultater innenfor miljø, som har relevans for transport- og logistikkbransjen.
Det er anlending til å foreslå egen bedrift.
Det er en egen jury som stemmer frem en vinner.

Tildelingen foregår på Transport & Logistikk.
Vinneren mottar et kunstverk, samt mulighet for god presseomtale i bransjemedia.

Send inn søknad til - senest 1. august.
Merk med miljøprisen i emnefeltet.

Unge talenter

Har din bedrift en ansatt som utmerker seg? En som brenner for bransjen? Som utviser engasjement og nytenkning? Som i tillegg er kollegial og positiv? Da er dette en gylden anledning til å gi personen en belønning!

  • Silje Vhile Braaten
  • Kommunikasjonssjef / HMS-rådgiver
  • Pressebilder

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: