Diverse spørsmål om elektroniske dokumenter

Hvordan stiller myndighetene seg til elektroniske dokumenter i disse dager, hvor det kan være utfordrende å få tak originale dokumenter grunnet redusert bemanning og hjemmekontor.

1. Aksepterer norske myndigheter elektroniske eur. 1 sertifikater?
EØS avtalen krever originale papirdokumenter, og det er vanskelig tilgjengelig i disse dager

 Svar fra tolletaten:

 

2. Hva med sertifikater knyttet til plante- og dyrehelse

Svar fra mattilsynet:

  • Svar fra Mat eksport:
    Takk for din henvendelse. Vi har fått oversikt over alle kontorer som har mulighet til å utstede sertifikater (både fisk og sjømat og alle andre typer varer, er oppe og går som normalt. Det er kun to kontorer i Region Nord som ikke er bemannet per dags dato. Dette er Avdeling Troms og Svalbard (lokal kontor Finsens og lokal kontor Storslett) sertifikater som skal utstedes herfra går via lokalkontoret i Tromsø.

  •  Svar fra Mat import: 
    Det er kommet føringer fra EU kommisjonen på håndtering av sertifikater I forbindelse med COVID 19. 
    Mattilsynet legger nå ut en nyhetsmelding på vår nettside med informasjon om dette.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: