NHO Logistikk & Transport

Innhold

Elektronisk EUR

Bilde: Victoire Joncheray, unsplash.com

Det har blitt reist spørsmål om at man p.t ikke har noen garanti for at elektroniske dokumenter blir godtatt av EU landene. Noen gjør det, men man opplever at enkelte land i ettertid krever en gammeldags original.

Her er svaret fra tolletaten: 

Vi har startet med mulighet for å få utstedt elektronisk EUR.1-sertifikat fra 2. april.
Se https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/nytt-fra-direktoratet/nytt-skjema-i-altinn---varesertifikat-eur.1/

Iverksettingen ble fremskyndet pga. Korona-situasjonen. Vi arbeider nå med notifikasjoner til avtalepartene bl.a. gjennom EFTA. Vi arbeider også med å endre opprinnelsesprotokollene, men det tar nødvendigvis lengre tid.

Se også https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/nytt-fra-direktoratet/tolletaten-godtar-skannede-og-kopier-av--opprinnelsesbevis/. Som det fremgår vil mange land godta kopier og skannede dokumenter i hvert fall som et midlertidig unntak så lenge korona-situasjonen varer.

For øvrig oppfordrer vi eksportørene til å søke om å bli godkjent eksportør. Da kan de selv utstede opprinnelseserklæringer elektronisk, f.eks. på fakturaene. Dette er mulig i alle avtalene unntatt med GCC (den arabiske tollunionen).

Vi ber også om å få beskjed hvis tollmyndighetene hos handelspartnerne krever EUR.1 der opprinnelseserklæringer skal godtas.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: