NHO Logistikk & Transport

Innhold

En fot i bakken og en foreløpig status

Godt og vel to måneder har gått siden Norge stengte ned, og både privatpersoner og næringsliv gikk en ny og usikker fremtid i møte. NHO LTs administrasjon har i dag satt en fot i bakken og gjort opp en foreløpig status.

Vi har tatt noen store digitale skritt på kort tid som vi ellers ville brukt flere år på. Dette er positivt og fremtidsrettet for hele vår bransje!

Are Kjensli, adm. direktør NHO LT

Det har vært, og er fortsatt, stor pågang og mange henvendelser fra våre medlemmer i denne situasjonen, og vi jobber tett opp mot myndighetene for å legge forholdene til rette for at næringslivet skal være best mulig rustet når vi igjen går over i en mer normal situasjon, sier NHO LT- sjef Are Kjensli.

 - Spesielt må nevnes perioden da vi nærmest daglig var i kontakt med Samferdselsdepartementet og Regjeringen for øvrig i forbindelse med etablering av de forskjellige støttepakkene. Vi opplever å bli lyttet til, og har forsterket et allerede godt samarbeid med myndighetene. Dette skal vi ta med oss videre. Vi er også glade for at våre medlemmer har bruk for, og søker, vår hjelp og støtte i en utfordrende tid.

Rent praktisk jobber de fleste i administrasjonen fra hjemmekontor, men kontoret i Næringslivets Hus har også vært operativt hele perioden. I likhet med næringslivet for øvrig, har vi blitt tvunget til å bli mer digitale på kort tid. Vi har bl.a. gjennomført både digitale styremøter og digitale generalforsamlinger. Mye tyder på at hele samfunnet vil endre seg på dette området også når denne pandemien er over. Vi har tatt noen store digitale skritt på kort tid som vi ellers ville brukt flere år på. Dette er positivt og fremtidsrettet for hele vår bransje!

Force majeure og permittering

Juridisk avdeling har hatt travle dager! Det har vært enorm stor pågang fra medlemmene til advokatene i NHO LT i forbindelse med pandemien.

Innen området transportrett har det ved siden av alminnelige henvendelser vi får hele året, særlig vært mange spørsmål om force majeure i ulike varianter de siste månedene, fortelle advokat Camilla Raastad.

Advokat Thor Chr. Hansteen sier at innen området lønns- og arbeidsgiverspørsmål har det de siste månedene vært svært mange henvendelser knyttet til lov- og avtaleverk rundt hel og delvis permittering av ansatte, karantenebestemmelser, ferieavvikling, men dessverre også en del henvendelser om nedbemanning.

 - Nå som den største usikkerheten virker å ha lagt seg, opplever vi fortsatt meget god aktivitet og etterspørsel etter advokatbistand på samme måte som før denne situasjonen oppstod. Det virker som våre medlemmer drifter som tidligere, og heldigvis ikke er blant de som er hardest rammet, oppsummerer advokatene.

Kompetansetilbudet - styrket etter covid-19?

Gjennom bruk av nye digitale løsninger har NHO LT  gjennomført sitt utdanningstilbud uten avlysninger som følge av Covid-19-restriksjonene.

Med en fokusert innsats på valg av digital løsning for virtuelle klasserom og re-design av utdanningsoppleggene, samt ikke minst on-boarding av svært imøtekommende kursholdere, etablerte NHO LT  på meget kort tid en ellers tidskrevende, digital løsning for gjennomføring av utdanningstilbudet.

Vi har nå gjennomført vårens Tollbehandling i virtuelle klasserom med 12 pilotdeltakere over 14 kortere imot normalt 8 hele undervisningsdager, sier Claus Haals, kompetanseleder i NHO LT. I neste uke starter Speditørskolens samling 2 med 32 deltakere i virtuelle klasse- og grupperom.

Mange av våre medlemmer måtte permittere medarbeidere, som plutselig fikk ledig tid. NHO LT  åpnet derfor for gratis bruk av våre 3 nettkurs. 84 personer benyttet seg av tilbudet, i alt 104 kurs.

Vi tror at kompetansetilbudet kommer styrket ut av den første perioden med Covid-19-restriksjonene. Praktiske erfaringer hos både oss selv, hos deltakere og hos foreleserne har gitt oss innsikt i hva virtuelle klasserom – i kombinasjon med nettkurs og tradisjonelle samlinger – (såkalt «blended learning») representerer av nye muligheter for forbedret tilgjengelighet i hele landet, reduserte reisekostnader og fravær fra jobben i forbindelse med utnyttelsen av vårt kompetansetilbud, avslutter Haals.

Gjennom bruk av nye digitale løsninger har NHO LT  gjennomført sitt utdanningstilbud uten avlysninger som følge av Covid-19-restriksjonene.

Claus Haals, leder kompetanseavdelingen NHO LT

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: