Toll 1 Basis - fagoversikt

Modul 1

 • Lover og regler
  Hvilke overordnede lover, regler og forskrifter gjelder for virksomheter som tolldeklarerer? Hvilke konsekvenser kan avvik få?

  Foreleser: Martin Often, advokatfullmektig i NHO Logistikk og Transport

 • Forståelse av tollvirksomheten
  Vi ser på grunnleggende forståelse av tollvirksomheten i bedriften   - blant annet risikoanalyse, operasjoner i leveransekjeden og samspillet med befrakter.

  Forelesere: Linda Monica Andersson, kvalitetssjef hos Nortrail - Norsk Trailer Express AS / Marte Gro Hansen, forretningsutvikler i Posten Norge AS

 • Tolltariffen og klassifisering 
  Tolltariffen er et velkjent verktøy for en erfaren fortoller. I dette faget ser vi på hvordan verktøyet best kan benyttes for å ivareta korrekt tariffering. Blant annet ved at man er oppdatert på klassifisering og aktivt benytter noter og kommentarer.

  Forelesere: Tolloverinspektører fra Tolletaten v/ Vareførselsdivisjon

 • Tollverdibestemmelser
  Undervisningen omfatter viktighet av korrekt deklarering av tollverdi. Gjennom forelesning og gruppeoppgaver vil vi gå grundig inn i de ulike metoder for fastsettelse av tollverdi, herunder hvilke kilder man primært kan benytte i tollverdispørsmål og hvordan disse tolkes.  

  Foreleser: Kjetil Øpstad, tollrådgiver i advokatfirmaet PWC

 • Frihandelsavtaler og preferansetollbehandling
  I undervisningen på Toll 1 Basis går vi gjennom Norges frihandelsrelasjoner og preferansemulighetene som ligger i avtalene Norge har inngått både bilateralt og gjennom EFTA-systemet. Med hovedfokus på EØS-avtalen gjennomgås opprinnelsesregler, listeregler og dokumentasjonskrav.  Undervisningen er lagt opp med både teoretisk gjennomgang og oppgaver.

  Foreleser: Helene Hval, tollrådgiver/direktør i advokatfirmaet PWC

 • Særavgifter
  Vi ser grundig og detaljert på avgiftssystemet, gjeldende særavgifter, regelverket knyttet til disse samt avgiftspliktens omfang.

  Forleser: Hans-Ivar Aalerud, seniorrådgiver i Skatteetaten

 • Tolldeklarering ved import, eksport og transittering (modul 1 og 2)
  Med utgangspunkt i SAD (Single Administrative Document) skal deltakere utføre praktiske øvelser og reelle scenario for import, eksport, og transittering. Øvelser gjøres i SAD-dokumentet. Dokumentet er basert på krav til deklarasjons-informasjon besluttet i (WTO – World Trade Organization). Strukturen danner grunnlag for parameter til elektroniske tollbehandlingssystemer. Med kunnskap om SAD-dokumentets krav til utfylling kan man langt på vei utføre oppgaver i hvilket som helst elektronisk tollbehandlingssystem.

  Foreleser: Morten Høgberg, National Customs & Trade Control Manager hos Kuehne + Nagel

 • DigiToll
  Denne modulen skal bidra til forståelse for og innsikt i hva endring av rammeverket betyr for næringslivet: Hvilke krav stilles til de ulike parter (kravspek og teknisk for Digitoll); ansvar og plikter ifølge nytt lovverk (bl.a. fullmakter og forhåndsvarsling) og konsekvenser.

  Foreleser: Elin Tveiten, Senior Manager Customs hos DSV - Global Transport and Logistics

Modul 2

 • Tollagerbestemmelser og -prosedyre og transaksjonskoder
  Dette temaet skal bidra til innsikt i drift av tollager og hvilke vilkår som gjelder for tollagerhold samt ansvar og plikter. Vi går også gjennom prosedyrene knyttet til innlegg og uttak fra tollager. 

  Foreleser: Monica Flaterås, rådgiver hos Tollkonsult AS
 • Incoterms sin betydning for toll
  Beskrivelse kommer

  Foreleser: Thor Edquist, tidl. KAM Norway i KGH Customs Services

 • Restriksjoner
  Som fortoller har man et et særlig ansvar for å kontrollere på vegne av restriksjonseiere og tollmyndigheter. Deltakere får en grunnleggende innføring og veiledning på gjeldende restriksjoner i Norge, og hvordan de ulike restriksjonene må ivaretas og overholdes.

  Vi gjennomgår de ulike restriksjonene, og hvilken tilleggsdokumentasjon som kreves for å oppfylle de aktuelle myndighetskravene slik restriksjonene forutsetter.

  Foreleser: Dag-Morten Årvik, forretningsutvikler, Posten Norge AS

 • Tolldeklarering ved import, eksport og transittering
  Med utgangspunkt i SAD (Single Administrative Document) skal deltakere utføre praktiske øvelser og reelle scenario for import, eksport, og transittering. Øvelser gjøres i SAD-dokumentet. Dokumentet er basert på krav til deklarasjons-informasjon besluttet i (WTO – World Trade Organization). Strukturen danner grunnlag for parameter til elektroniske tollbehandlingssystemer. Med kunnskap om SAD-dokumentets krav til utfylling kan man langt på vei utføre oppgaver i hvilket som helst elektronisk tollbehandlingssystem.

  Foreleser: Morten Høgberg, National Customs & Trade Control Manager hos Kuehne + Nagel

 • Sluttest (valgfri)
  Basiskurset avsluttes med sluttest (4 timer) som omfatter import, eksport og transittering samt teori. Fullført kurs og bestått sluttest gir poengscore og kvalifiserer til kursbevis for områdene import, eksport og transittering (prosedyre) samt teori. Fullført kurs uten sluttest kvalifiserer kun til deltakerbevis.

Praktisk info: 

Dato: Modul 1: 12.9. til 15.9.2023 / Modul 2: 17.10. til 20.10.2023

Sted: Thon hotel Oslofjord i Sandvika (kart)

Pris: 

Medlemsbedrift: kr 19 900,-  Ikke medlemsbedrift kr 41 000,-. Privatist kan ta kontakt vedrørende vår rabattordning.

OBS: Gjennomføring betinger tilstrekkelig antall deltakere.

Detaljert program kommer senere.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: