NHO Logistikk & Transport

Innhold

Force Majeure - presisering

Ettersom det har kommet mange protester på hvordan medlemmene påberoper seg Force Majeure vil vi presisere følgende.

Pandemien er en hendelse som er en force majeure situasjon.

Den har også kommet uventet og kan være en hindring for transportene.

Men for å påberope force majeure må man konkret vurdere om pandemien er en hindring for gjennomføringen. Det kan være en vanskelig vurdering, men må gjøres. NHO LT hjelper gjerne til med å vurdere konkrete tilfeller.

I dag er ikke pandemien uventet i forhold til inngåelse av nye kontrakter.

Derfor må man i de nye kontraktene sikre seg mot at hendelser som skyldes korona ikke kan medføre erstatningsansvar eller andre misligholdsbeføyelser.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: