Fristen for å ha bestått lovpliktige ADR-oppfriskningskurs for sjåfører utvides til 28. februar 2021

Det er tidligere  gitt dispensasjon for frist for fornyelse av sjåførers ADR-kompetansebevis.  Kompetansebevis med utløp i perioden 1. mars 2020 – 1. november 2020, fikk forlenget gyldighet til 30. november 2020.  Ny prøve skulle iht. dispensasjon være bestått innen 01. desember 2020.

Dog - våre medlemmer og andre som har forsøkt å bestille tid hos Statens vegvesen, har opplevd ventetid for prøve til langt etter fristen 1. desember 2020.  Årsaken til dette er at Statens vegvesen ikke har kapasitet  til å imøtekomme behovet for  å utføre sin rolle som eksaminator.

NHO LT har påpekt denne problemstillingen for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Brannvern (DSB).  NHO LT har fått tilbakemelding og aksept fra DSB om at frist for bestått ADR-oppfriskningskurs, for sertifikater som utløper før 1. februar 2021, vil bli utvidet til 28. februar 2021.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: