Koordinering av redusert tilbud på riks - og fylkesvegfergene

Gjennomslag for NHO LT når Samferdselsdepartementet  i brevsform i dag formaliserer oppdraget og ber Statens Vegvesen ta den koordinerende rollen.

Gitt den sårbare mannskapssituasjonen som har oppstått på grunn av sykdom og karantene, og det sterkt reduserte passasjergrunnlaget på flere riks- og fylkesvegferjesamband, ønsker fylkeskommuner og staten nå å tilpasse tilbudet til den situasjonen vi finner oss i. 

Det er imidlertid viktig at reduksjonene i tilbudet koordineres, noe bl.a. NHO LT har tatt til orde for.

Formålet med å koordineringen  er å legge til rette for å vurdere de samlede konsekvensene for beredskap og fremføring av gods på viktige transportårer. Statens vegvesen skal ha en koordinerende rolle i dette arbeidet ovenfor berørte fylkeskommuner. 

Fylkeskommunene og Statens vegvesen må selv sikre at eventuelle reduksjoner i fergetilbudet følger helsemyndighetenes anbefalinger.

Sistnevnte føring vil følgelig gjelde for alle transportformer hvor det i dag, og i tiden fremover, gjøres nødvendige produksjonstilpasninger i rutetilbud.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: