Gjenvalg på NFFs Årsmøte 2020

Gjenvalgt styreleder i NFF Synnøve Thormodsæter (Kuehne + Nagel AS).

Kl. 13:00 den 8. mai ble NFFs årsmøte 2020 avholdt på Teams. 16 personer deltok, hvorav 12 var stemmeberettiget.

Styreleder Synnøve Thormodsæter (Kuehne + Nagel) gikk i 2019 inn midt i en styrelederperiode og ble da valgt for et år. Thormodsæter var derfor på valg igjen i år. Styremedlemmene Arild Østbråthen (Schenker) og  Roy Midtskogen (Greencarrier Shipping & Logistics) var også på valg i år.
Alle tre var innstilt på gjenvalg - og ble gjenvalgt. Valgene gjelder for to år.
Vi gratulerer!

Velgkomiteen har i perioden 2019-2020 har bestått av Jan Kolbjørnsen (UPS),  Mariann Myklebust (Jetpak) og Bjørn Otto Andreassen (Bring). De to førstnevnte ønsket ikke å stille til gjenvalg.
Styret innstilte på følgende valgkomite for kommende periode: Bjørn Otto Andreassen (Bring), Alex Bråthen (GF Logistikk) og Stein Arve Sørensen (Kvalitetstransport og GPC).

Styret takker Kolbjørnsen og Myklebust for deres bidrag i valgkomiteens arbeid.

Forøvrig ble det innstilt på uendret styrehonorar og uendret kontingent.

Alle forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Styret i Norske Flyspeditørers Forening pr. 8. mai 2020:

  • Styreleder Synnøve Thormordsæter, Kuehne + Nagel AS
  • Styremedlem Arild Østbråthen, Schenker AS
  • Styremedlem Roy Midtskogen, Greencarrier Shipping & Logistics AS
  • Styremedlem Lars Martin Ophus, Blue Water Shipping AS
  • Styremedlem Jannike Cappelen, Scan Global Logistics AS
  • Styremedlem Søren Madsen, DSV Air & Sea AS

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: