Ny krisepakke fra regjeringen

Regjeringen presenterte i dag flere tiltak for veien ut av krisen. Pakken omfatter blant annet en pakke for grønn omstilling, forslag om lønnstilskuddsordning og justeringer i kompensasjonsordningen.

Pakken inneholdt flere tiltak for å fremskynde den grønne omstillingen. Bevgilgningen til Enova økes med 2 mrd. kroner i 2020 og 100 mill. kroner går til innovasjonsprosjekter innen hydrogen. Samtidig foreslår regjeringen en bevilgning på 333 mill. kroner årlig over tre år til en ny felles konkurransearena i regi av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA som skal fremme omstillingen. Her kan det være flere prosjekter med blant annet transportsektoren som kan være aktuelle. For transportnæringen som skal sikre store utslippsreduksjoner framover, er disse tiltakene viktige. Vi trenger mer støtte til å ta investeringer, men vi trenger også mer forskning og teknologiutvikling for at vi skal kunne ta de store reduksjonene, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO LT.

- Vi er skuffet over at det ikke kommer tiltak rettet mot godstransporten på bane. Regjeringen foreslår å bevilge 1 mrd. kroner ekstra til støttekjøp av transport på jernbane, men det gjelder kun for persontransporten. Godstransporten på bane er i en vanskelig situasjon med volumnedgang og redusert lønnsomhet, det er derfor behov for flere tiltak her. NHO LT har foreslått å ettergi kjørevegs- og terminalavgifter for hele 2020. Innkrevingen av avgiftene er utsatt, men det er behov for tiltak for å redusere kostnadene, de bør derfor ettergis, sier Kjensli.

Lønnstilskudd og endringer i arbeidsgiverperiode

Arbeidsgivere må fra 1. september betale lønn til permitterte de første 10 dagene. Regjeringen reverserer dermed delvis det korona-relaterte kuttet fra 15 til 10 lønnspliktdager. Permitteringslengden på 26 uker forlenges ikke i denne omgang, men det skal  vurderes igjen i august.

Regjeringen foreslår en ordning for midlertidig lønnstilskudd. Bedrifter kan få et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, slik at folk kommer raskere tilbake i jobb. Dette er noe både LO og NHO har væt opptatt av og har utarbeidet skisser til. Ordningen skal forvaltes av Skatteetaten og skal gjelde i to måneder, i juli og august. Forutsetningen er at de var permittert per 28. mai. Les mer om lønskompensasjonsordningen i regjeringens pressemelding.

Justeringer av kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen forlenges ut august, men regjeringen foreslår samtidig en nedtrapping der beløpet man kan få utbetalt reduseres for juli og august. Flere bedrifter og bransjer har fortsatt behov for den støtten kompensasjonsordningen gir, og det er derfor viktig at ordningen forlenges. NHO LT mener imidlertid ikke at nivået på kompensasjonen bør reduseres.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: