NHO Logistikk & Transport

Innhold

Ny medlemsundersøkelse knyttet til de nye smittevernstiltakene

På grunn av nye smittevernstiltak har NHO denne uken gjennomført en kort medlemsundersøkelse for å avdekke konsekvenser av de nye tiltakene. Her er resultatene fra NHO LTs medlemmer på denne undersøkelsen.

Antall intervju totalt: 2706
Antall respondenter knyttet til NHO LT: 40
Gjennomført uke 44 - 2020

Statistikken nedenfor er basert på svarene til NHO LTs medlemmer.

Kort oppsummert

 • I hvilken grad vil du anta at de ulike tiltakene påvirker din bedrifts omsetning?

  • Påbud om munnind i det offentlige rom der du ikke kan holde 1 meters regelen?
   • Sum I stor grad og i noen grad: 20 %
   • Ikke i det hele tatt: 65 %
  • Påbud om maks 10 nærkontakter i løpet av 1 uke
   • Sum I stor grad og i noen grad: 45 %
   • Ikke i det hele tatt: 38 %
 • I hvilken grad vil du anta at de ulike tiltakene påvirker din bedrifts kostnader?

  • Påbud om hjemmekontor
   • Sum I stor grad og i noen grad: 60 %
   • Ikke i det hele tatt: 28 %
  • Nye karanteneregler for utenlandsk arbeidskraft
   • Sum I stor grad og i noen grad: 38 %
   • Ikke i det hele tatt: 53 %
 • I hvilken grad henviser kunder til usikkerhet omkring det fremtidige smittebildet og eventuelle smitteverntiltak, som begrunnelse for å kansellere bestillinger/ordre?

   •  Sum I stor grad og i noen grad: 53 %
   • Ikke i det hele tatt: 33 %

I hvilken grad vil du anta at de ulike tiltakene påvirker din bedrifts omsetning?

I hvilken grad vil du anta at de ulike tiltakene påvirker din bedrifts omsetning?

I hvilken grad vil du anta at de ulike tiltakene påvirker din bedrifts kostnader?

I hvilken grad vil du anta at de ulike tiltakene påvirker din bedrifts kostnader?

Usikkerhet hos kunder?

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: