Overgangsordning for virksomheter – fortsatt deklarasjonsfritak for sendinger med verdi under 350 kroner

Det er besluttet at overgangsordningen som er innført i forbindelse med avviklingen av 350-kronersgrensen 1. april 2020, også skal omfatte varer som sendes til norske næringsdrivende eller offentlige virksomheter.

Saken er i sin helhet hentet fra toll.no

Les om overgangsordningen her

Endringen gjennomføres i tollforskriften § 4-10-4 bokstav i), slik at alle varer (unntatt næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og varer underlagt særavgifter) med verdi under 350 kroner omfattes av deklarasjonsfritaket, uavhengig av om mottaker er forbruker eller næringsdrivende. Frakt og forsikringskostender skal inngå i verdiberegningen som ved tidligere verdigrense.

Bakgrunnen for utvidelsen er at transportselskaper som frakter store volum med varesendinger med verdi under 350 kroner til andre enn forbrukere skal få tid til å gjøre nødvendige systemtilpasninger for gjennomføring av fortollingen av disse varene. Departementet legger til grunn at slike systemtilpasninger kommer på plass så raskt som mulig, slik at varer i dette segmentet kan deklareres og ilegge merverdiavgift etter de nye reglene tidligst mulig.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: