På vei mot "den nye normalen"

Daglige morgenmøter på Teams

- Arbeidsintensiv og utfordrende, med krav til raske tilpasninger og samarbeid på nye måter. Slik oppsummerer adm.direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, perioden fra 12. mars og frem til i dag.

Medlemmer har opplevd store omveltninger og endringer i godsmønstre og volum. Arbeidet har måttet tilpasses nedbemanninger og økonomiske utfordringer.

Vi ser av "corona-medlemsundersøkelsen" som NHO jevnlig gjennomfører at våre medlemmer er usikre på hva fremtiden vil bringe, og hvordan det vil slå ut på bemanningsbehovet i bedriftene. Selv om vår bransje jevnt over ikke er den som er hardest rammet, oppgir hele 80 % at de opplever redusert omsetning i forhold til samme periode i fjor (tall fra NHOs medlemsundersøkelse a 29. april 2020).

Ny hverdag – også i NHO LTs administrasjon

NHO LTs arbeidsform er i likhet med de fleste andre virksomheter helt endret med hjemmekontorer og en ny hverdag med utstrakt digitalt samarbeid. Dette har bidratt til en svært effektiv og målrettet måte å jobbe på, og vil nok også i noen grad prege hverdagen når denne krisen er over.

Vi har etablert noen faste, digitale møteplasser, bl.a. med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Dette har vist seg å være svært effektivt, og har bidratt til et tettere og bedre samarbeid for begge parter.

Vi arbeider hele tiden med medlemmenes interesser for øyet, og der det kreves fremover må vi foreta de tilpasninger som er nødvendige. Vi arbeider ut ifra at vi nå står i et langdistanseløp!

Virtuelle kurs og møteplasser

Vi er vant til å treffe medlemmene fysisk og har svært mange møteplasser i løpet av et år. I tillegg til at møtene i en tid fremover må avholdes digitalt, har hele kursvirksomheten vår på kort tid blitt lagt om til "virtuelt klasserom" for å få gjennomført kursplanen.

Vi avgjorde ganske tidlig i løpet at vi ville bidra med tilgang på kunnskap i denne utfordrende perioden og tilbyr gratis nettkurs for våre medlemmer foreløpig frem til 15. mai 2020. Kursene har man tilgang til i fire uker. Tilbudet har blitt godt mottatt og svært mange firmaer benytter seg av dette.

Den 23. april arrangerte vi årsmøte for NHO LT Region Øst, for første gang på en digital plattform. Den 8. mai står Generalforsamlingen til NHO LT og NFF (Norske Flyspeditørers Forening) for tur.

Fremtid med pluss og minus

Logistikknæringen vil mye raskere oppleve er mer digital hverdag enn det vi ville sett uten denne krisen. Vi ser også at netthandelen har en mye raskere utvikling enn den vi så for 6 uker siden. Begge disse forholdene kan settes på pluss-siden av T-kontoen. På minus-siden står usikkerheten for hvordan og hvor lenge korona-krisen vil påvirke nedgangen i tonnasje og de ut utfordringene det medfører. Dette gjør seg spesielt gjeldende for sjø- og flyvolumene.

Lys i enden av tunnelen

Sjelden har fremtiden vært mer uforutsigbar og vanskelig å spå. Jeg tror imidlertid vi må regne med at mange av de utfordringene vi nå sliter med vil forfølge oss inn i 2021, samtidig som samfunnet og verden for øvrig gradvis vil gå tilbake mot "den nye normalen".  Jeg tror vi mot slutten av neste år vil ha en mye mer moderne og digital logistikk- og transportbransje enn det vi ville hatt uten Covid-19, avslutter en forsiktig optimistisk Are Kjensli.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: