NHO Logistikk & Transport

Innhold

Streik avverget

NHO LTs delegasjon sammen med NLFs delegasjon og mekler Anne Cathrine når resultatet er et faktum.

Onsdag 28. oktober, ca. to timer på overtid, kom NHO Logistikk og Transport, Norges Lastebileierforbund, Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet til enighet i mekling knyttet til revisjon av Godsoverenskomsten (Overenskomst for transportselskaper i Norge). En rekke NHO LT-bedrifter ville ha blitt berørt dersom det hadde kommet til konflikt.

Det har vært en krevende mekling hvor begge parter jobbet konstruktivt for å finne en løsning. Når enighet ble oppnådd kl 02:00 i natt, opplever jeg at både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden satt med en blanding av å være delvis fornøyd og delvis skulle ønsket mer gjennomslag på enkelte punkter. Resultatet ligger innenfor rammen fra Frontfaget på 1,7%.

Are Kjensli, adm. direktør NHO LT

NHO LTs forhandlingsdelegasjon. Fra v. Nils Huus fra Transferd, Bjørn Tore Aarsvold fra PostNord, Are Kjensli fra NHO LT, Atle Solberg fra HOB Gods og Thor Chr. Hansteen fra NHO LT. I tillegg deltok på Teams Heidi Rådahl fra Kingsrød og Marianne Grimsmo fra Bring.

Meklingsresultatet ligger innenfor frontfagets rammer

Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 per time til alle innenfor overenskomstområdet med virkning fra 1. april 2020. Videre skal det gis et godsbransje-tillegg på kr. 1,50 per time med virkning fra 1. april 2020. Overenskomstenes minstelønnssatser er hevet i tråd med lønnsutviklingen innen tariffområdet med virkning fra 1. oktober 2020.

  • Det er enighet om å nedsette to partssammensatte utvalg:
    Et utvalg på langtransport som skal se på avlønningsmodell for langtransportsjåfører. 
  • Et kompetanseutvalg som blant annet skal klarlegge bransjens spesifikke kompetansebehov.

Slik som i frontfaget er det enighet om at sykepenger skal forskutteres for alle i bedrifter hvor det gjøres for noen grupper.

Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, ubekvemstillegg, helligdagstillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

Forhandlingsdelegasjonene anbefaler oppgjøret. Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning med svarfrist 12. november.

Meklingsprotokoll NHO LT-FF: Meklingsprotokoll 281020 NHO LT - FF - Gods.pdf

Meklingsprotokoll NHO LT-YTF: Meklingsprotokoll 281020 NHO LT - YTF - Gods.pdfI tiden fremover vil NHO LT informere fortløpende ved behov. Tariffinformasjon per e-post vil bli sendt til de personer som bedriftene har ført opp på NHO LTs elektroniske distribusjonsliste for Tariffinformasjon. Informasjon vil også bli lagt ut på NHO LTs hjemmesider www.nholt.no.

Dersom du har spørsmål kan Thor Chr. Hansteen kontaktes på tlf. 9178 5051, eller per e-post thor.chr.hansteen@nholt.no 

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: