NHO Logistikk & Transport

Innhold

Sykefraværsstatistikken 2. kvartal 2020 er klar

Foto: Ben Providence

NHO ved avdeling Lønn og tariff utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter, med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler.

Sykefraværet for NHO bedrifter totalt har en økning på 3,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Nivå på sykefraværet totalt er 5,0 prosent.

For transporttjenester og lagring ser vi en økning i legemeldt fravær, fra 5 (2.kv. 2019) til 5,7 (2 kv. 2020).

Endring i sykefravær for samme periode er 13,6. For NHO bedrifter totalt ligger denne til sammenligning på 7 for  samme periode.

Ser vi på tallene for 1. kv. 2020 var det legemeldte fraværet for transporttjenester og lagring på 6,9.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: