Sykefraværsstatistikken 3. kvartal 2020

Publisert

Foto: Kelly SIkkema.

Tallene for legemeldt fravær for transporttjenester og lagring kryper nedover i 3. kvartal, fra 5,7 i 2. kvartal til 5 i 3. kvartal. I 1. kvartal 2020 lå bransjen på hele 6,9.

NHO ved avdeling Lønn og tariff utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter, med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler.

 

NHO totalt ligger i 3. kvartal på 4,2. I 1. kvartal lå de på 5,5, så også der har det gått i riktig retning.

Ser vi på tallene opp mot fjorårets tall, ser vi at transporttjenester og lagring har økt noe i 3. kvartal 2020 mot samme periode i 2019, fra 4,7 til 5.

 

Endringen i sykefravær i prosent fra samme periode i fjor er endringen 13,6 for 2. kvartal og 5,9 for 3. kvartal.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: