NHO Logistikk & Transport

Innhold

TØI ønsker innspill fra NHO LT-bedrifter

TØIs forskningsprosjekt DIGIN ønsker innspill fra ansatte i våre medlemsbedrifter! Prosjektet, som tar for seg digitalisering av varetransporten, er av stor interesse for bransjen vår, vi håper derfor så mange som mulig bidrar ved å svare på en spørreundersøkelse.

DIGIN-prosjektet (Digitalisation of freight deliveries and collaborative public sector innovation) undersøker hvordan digitalisering påvirker transport i by, herunder transport av varer, utstyr og avfall i byområder. NHO LT er med i referansegruppa og forskerne Guri Jordbakke og Karin Fossheim har diskutert prosjektet med NHO LTs styre i Region Øst.

Vi ønsker så mange svar som mulig, og det er ingenting i veien for at flere fra samme bedrift svarer.

 

Fra DIGIN-prosjektet:

Hvordan opplever du utviklingen i bruk av digitale teknologier i transport for din bedrift?

Transportøkonomisk institutt (TØI) ønsker din bedrifts deltakelse i en undersøkelse om næringslivets bruk og forhold til digitale teknologier. Resultatene fra undersøkelsen vil brukes videre i DIGIN. For at resultatene skal gjenspeile mangfoldet i norsk næringsliv, og transportbehovet til ulike bedrifter ønsker vi at din bedrift deltar.

I undersøkelsen stiller vi også noen spørsmål om hvordan korona påvirker din virksomhet.

Undersøkelsen tar 10-15 minutter. Hvis du må avbryte, er det mulig å logge inn igjen senere og fortsette fra der du var. Dataene vil bli behandlet fortrolig og det vil ikke være mulig å identifisere din bedrift i resultatene som blir presentert. Hvis du har problemer eller spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte TØI v/Guri Jordbakke gnj@toi.no eller ringe oss på telefon 414 77 604.

Du kan lese mer om DIGIN-prosjektet her

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: