Statens vegvesen har fått godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan ESA om en forlengelse av nasjonalt unntak fra de ordinære kjøre- og hviletidsreglene. Det gjeldende unntaket går ut 13. april – og er nå endret og forlenget for nye 30 dager fram til 14. mai. Unntak innvilges for 30 dager om gangen.

– Av hensyn til forsyningsberedskapen i disse korona-tider er det ønskelig å ha mulighet for fortsatt unntak for de transporter som har behov, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen

Norge får nå et unntak som er mindre omfattende enn det gjeldende – og det omfatter kun godstransport:

  • Daglig kjøretid på maksimalt 11 timer, døgnhvile minimum 9 timer
  • Ukentlig kjøretid på maksimalt 58 timer og på maksimalt 96 timer over 2 uker
  • En ukehvil på minimum 24 timer må etterfølges av en ukehvil på 45 timer, altså annenhver uke redusert ukehvil. Den reduserte ukehvilen trenger ikke kompenseres

– Vi understreker viktigheten av å ivareta sjåførens arbeidsvilkår også i denne situasjonen. Selv om unntak fra kjøre- og hviletidsreglene er lovverket klart. Ingen sjåfør må føre eller forsøke å føre et kjøretøy når man ikke er skikket til det, sier Lutnæs.