NHO Logistikk & Transport

Innhold

Ingen konkursfrykt

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Foto: ScanStockPhoto

Det går mot bedre tider for bedriftene, også for NHO LTs medlemmer. I juni-undersøkelsen peker alle piler i riktig retning og frykten for konkurs er lik null.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av NHO, 14.-21. juni (nr. 20 i rekken) 
Totale svar: 3135
NHO LT svar: 51 (forrige undersøkelse, 3.-10. mai: 47)

 

6 av 10 av NHOs medlemsbedrifter melder at omsetningen er tilbake til normalen, eller høyere - og oppturen i næringslivet fortsetter. Resultatene for NHO LTs medlemmer gir det samme bildet.

 

Resultater juni, sett opp mot mai
 • 88 % oppgir at den generelle markedssituasjonen er god eller tilfredstillende. Dette er opp fra forrige undersøkelse.

 • 29  % anser omsetningen siste fire uker sammenlignet med i fjor som høyere enn normalt, mot 21 % i mai.

 • Sammenlignet med forrige måned var følgende høyere/uendret/lavere: 
  • 29 % oppgir høyere omsetning sett opp mot forrige måned. 53 % oppgir uendret. (Tilsvarende tall ved forrige undersøkelse var 26 % og 43 %)
  • Hele 22 % oppgir økt sysselsetting fra forrige måned. Dette er en dobling fra resultatene i mai.
  • Også salgsprisene vurderes til høyere i juni, fra 6 % i mai til 12 %.
  • Ordrereservene har også en positiv utvikling.
 • Hva er forventningene til følgende for de neste 3 månedene:
  • 84 % svarer at de forventer høyere eller uendret omsetning inn i sommermånedene. 83 % i mai.
  • Sysselsettingsbehovet vurderes som stabilt, 89 % tror det vil øke eller holde seg uendret de kommende månedene.
  • Når det kommer til salgspriser oppgir 12 % at de forventer en økning, mor 6 % i mai.
  • Forventningene til ordrereservene holder seg ganske stabilt fra mai, 19 % forventer en økning, mot 16 % i mai.
 • 6 % oppgir likviditetsproblemer. I mai svarte 11 % ja på dette spørsmålet.

 • Ingen har oppgitt frykt for konkurs. Ned fra 2 % i mai.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: