Kompetanse i koronaens tid

Publisert

Foto: Kobu agency, unsplash.com.

Traineeprogram midt i en koronapandemi, gir i utgangspunktet ikke de helt gode assosiasjonene. Men med fremoverlent og målrettet innsats fra alle kanter av bordet kan man faktisk komme i mål.

- Speditørtrainee-programmet 2021-2022 kan bekrefte 17 nye trainees fra Trondheim til Kristiansand, samt fra begge sider av Oslofjorden. Potensielt kunne vi landet 30 trainees, men grunnet koronarelaterte utfordringer hos vertsbedriftene endte vi altså på 17, noe vi er svært godt fornøyde med, sier Claus Haals, NHO LTs kompetansesjef.

Fokus på kjønnsbalanse

NHO LTs styre har i 2021 satt fokus på bransjens kjønnsbalanse.
- Vi har i rekrutteringen av året kullet ønsket minst 1 kvinnelig kandidat til hver traineeplass. Dette har resultert i en kvinneandel i årets kull på 67 %, hvilket vi selvsagt er storfornøyd med, sier Haals.

Kompetanseleder Claus Haals

Innsats og korona-lockdown

Det siste året har vært preget av hjemmekontor, permitteringer, omsetningsvariasjoner og ikke minst usikkerhet. Det er ikke det ideelle utgangspunkt for hverken verstbedrift eller trainee. Også tilretteleggeren, NHO LTs kompetanseavdeling, har hatt tøffe dager, hvor nye løsninger og innovative tanker har stått i fokus.

- Jeg er stolt av hva vi har fått til for det har vært tungt til tider. Stor innsats fra verstbedriftene har vært avgjørende. Jeg vil imidlertid også gjerne trekke frem en rekke dedikerte, dyktige og løsningsorienterte samarbeidspartnere i NAV, som jeg har hatt gleden av å arbeide sammen med om å få dette i havn. Dette har vært en svært positiv erfaring, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Haals.

- Trainekullet fra siste år, 2020-2021, opplevde få dager etter hjemkomsten fra kickoff-samling i mars siste år å bli sendt på hjemmekontor pga. Korona-lockdown. Kullet stod i fare for terminering. En ekstraordinær innsats resulterte i at vi bare mistet 1 trainee. I år går dette kullets 14 trainees på Speditørskolen med eksamen i desember. De vil da kunne se frem til en spennende karriere i vår bransje, avslutter Haals.

Faktaboks om traineeordningen

 • NHO LTs 2-årige traineeprogram for speditører er åpent for kandidater fra medlemmene.
 • I 2018 inngikk vi en nasjonal samarbeidsavtale med NAV om rekruttering til traineeprogrammet - i hovedsak ungdom under 30 år som av ulike årsaker og unødvendig står bakerst i køen om å komme på jobbintervju.
 • Traineeprogrammet, som startet i 2008, endret i 2018 format og innhold. Etter den nye modellen har programmet omfattet i underkant av 70 trainees som er enten i jobb eller under utdanning.
 • Mer enn 10 vertsbedrifter har siden 2018 vært med i 2, 3 og 4 kull, herav flere med 2-4 trainees. I år har 1 vertsbedrift tegnet seg for 6 trainees og ser på det som en del av sin fremtidige rekrutteringsprosess.
 • Traineeprogrammets utdanningsopplegg, med kombinasjonen mellom jobb og skole, har vist seg svært effektivt. Det inneholder normalt mer enn 30 skoledager over 9 samlinger over 2 år. På speditøreksamen 2020 var 4 av de 6 beste fra traineeprogrammet. I 2019 var beste deltaker (Gullklokka) en trainee – for øvrig rekruttert via NAV.
 • Vertsbedrifter er ikke juridisk forpliktet til å ansete sine trainees etter avsluttet traineeprogram. Erfaringsvis er det bare unntaksvis at trainees ikke får fast ansettelse i vertsbedriftene. For de fleste trainees er programmet starten på en spennende karriere i bransjen vår.
 • Rekruttering av vertsbedrifter til 2022-2023-kullet startet i okt./nov.

Les mer

 • Birgitte Landsvik
 • Avdelingsleder kurs og kompetanse
 • Pressebilder
 • Hilde Mannsåker
 • Koordinator kompetanseavdelingen
 • Pressebilder

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: