NHO Logistikk & Transport

Innhold

Lansering av NHOs samferdselsløft

Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

Publisert

NHO-sjef Ole-Erik Almlid lanserte i dag NHOs samferdselsløft 2022-2033. Dette er NHOs innspill til Nasjonal transportplan, hvor vi vektlegger behovet for næringslivets transporter, verdi- og jobbskaping.

Næringslivets transporter skal bidra til å realisere det grønne skiftet

Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør NHO LT

- Dette er et viktig dokument for næringslivet, fordi infrastrukturen har så stor betydning for samfunnet vårt, sier næringspolitisk direktør i NHO LT, Ole A. Hagen. Vi i NHO LT har bidratt med en rekke innspill og innhold i dokumentet, som vil være vår plattform både nasjonalt og regionalt i behandlingen av Nasjonal transportplan og frem mot Stortingsvalget i høst.

Næringslivets transporter skal bidra til å realisere det grønne skiftet. I 2030 skal:

a. 100 pst av lette varebiler være null-utslippskjøretøy
b. 75 pst av nye langdistansebusser være nullutslippskjøretøy
c. 50 pst av nye tunge lastebiler være nullutslippskjøretøy

Det skjer en rivende utvikling innen digitalisering (ITS/autonome kjøretøy, datafangst i transportsystemet, som f eks sensorer i veibanen som kan gi bedre informasjonsløsninger). Her trenger vi mer forskning og innovasjon, styrking av pilotordninger og forskningssenter for mobilitet.

Regionalt har våre foreninger bidratt med innspill til samtlige prosjektlister/infrastrukturprosjekter for alle transportformer.

For godsterminalene ber vi innstendig om en rask oppgradering av Alnabru og at man etter flere tiår må lande en løsning på Heggstadmoen i Trondheim.

Vi ber også om å styrke bylogistikk i kommunene, NHO LT mener at de 10 største byene bør lage planer for sin bylogistikk, avslutter Hagen.

 

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: