NHO Logistikk & Transport

Innhold

Miljøprisen 2021

Nyhet, Miljø og klima

Publisert

12 ganger har NHO Logistikk og Transport delt ut miljøprisen, til ulike segment og ulike bedrifter. I 2020 var det initiativ på bane som ble berømmet. Hvem fortjener prisen 2021?

Det var spesielt verdien av samarbeid juryen trakk frem når CargoNet i 2020 ble tildelt miljøprisen.
Det var initiativet med å flytte varetransport i Nordland, som var bakgrunnen for innstillingen, et intitiavet CargoNet hadde i samarbeid med ASKO, Nova-Sea og Meyership.

Vi vet med sikkerhet at transportbedriftene er opptatt av innvovasjon, bærekraft og digitalisering, og at de kontinuerlig etterstreber å fornye seg og tilby effektive, miljøvennlige måter å håndtere godset på.  

Miljøprisen ble opprettet av styret i NHO Logistikk og Transport i 2009 og formålet den gang var å styrke bevissthet om miljøarbeid og sette bærekrafthøyere på agenda. 

Kriteriene for tildeling er vide, og prisen har tidligere blitt delt ut både til bedrifter som har tatt store grep men også til bedrifter som har innført mindre krevende tiltak.

 

Hvordan, hvor og når?

Innspill til kandidater sendes inn til NHO LOgistikk og Transport senest innen 1. august, men vi tar imot søknader allerede i dag!

I førtse omgang ønsker vi å vite på hvilket grunnlag kandidaten/bedriften nomineres: hvilket grep har kandidaten/bedriften gjort og på hvilken måte gir dette en miljøgevinst?
Har vi behov for mer informasjon kontakter vi dere.

I høst vil juryen kobles på, og den vil så fatte en endelig beslutning.

Og et viktig moment: det er lov å nominere seg selv.

Se mer om tidligere tildelinger og statutter i artikkelen nedenfor.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: