Et eksempel til etterfølgelse

Publisert

Fra venstre: Are Kjensli (adm. direktør NHO LT), Erik Røhne (adm. direktør CargoNet) , Carl Fredrik Karlsen (kommersiell direktør CargoNet), Knut Brunstad (salgsdirektør CargoNet), Åsmund Aanestad-Bakke (KAM CargoNet). Foto: Silje Vhile Braaten.

- Her vises verdien av samarbeid og er et eksempel til etterfølgelse! Dette er blant lovordene CargoNet høster når de i år  vinner NHO LTs Miljøpris. Heder og ære må også deles med de øvrige involverte i tog-initiativet i Nordland, nemlig Nova-Sea, Meyership og ASKO.

Bedømmelseskomiteen, bestående av Kjell Werner Johansen (TØI), Marius Holm (ZERO), Per Øyvind Langeland (NHO) og Are Kjensli (NHO Logistikk og Transport), har behandlet 3 kandidater innstilt til årets miljøpris. Komiteen understreker at alle årets kandidater, Schenker AS, Bring Intermodal AS (tidl. Bring Linehaul AS) og CargoNet AS, er verdige kandidater som  gjør en betydelig, og viktig innsats, på miljøområdet.

Det var imidlertid CargoNet som fikk overvekten av stemmer i årets komiteemøte på bakgrunn av sitt initiativ med å flytte varetransport i Nordland fra vei til tog. Intitiavet er et samarbeid med ASKO, Nova-Sea og Meyership.

I innstillingen fra komiteen er det spesielt tre  momenter som trekkes frem:

  • Kandidaten viser verdien av samarbeid med hele kjeden for å få til et miljøløft. Dette bør være et eksempel til etterfølgelse
  • Kandidaten har tatt et viktig initiativ i en del av landet hvor det av ulike årsaker er store utfordringer knyttet til transport av varer
  • Initiativet sikrer effektiv ressursutnyttelse av materiell, lavt miljøavtrykk og samtidig som det er et bidrar til å redusere risiko for ulykker på vei
Om prosjektet

Rent praktisk handler prosjektet om at CargoNet, i samarbeid med ASKO, Nova-Sea og Meyership, har  flyttet varetransport i Nordland fra vei til tog.  Miljøgevinsten av å fremføre varetransport på bane er stor, og for de overførte volumene på Nordlandsbanen alene utgjør den årlige reduksjonen mer enn 6000 tonn CO2. 

Samarbeidet innebærer konkret transport av dagligvarer til norske husholdninger på vei nordover, og transport av fersk sjømat på vei sydover mot markedet. Samarbeidet har videre ført til daglig togtilbud med dagligvarer nordvendt og fisk i retur til og fra Helgeland. Samtidig gir dette økt togfrekvens til og fra Mo i Rana, Fauske og Bodø, noe som har gitt forbedret tilbud til alle brukere av Nordlandsbanen.  


Deler prisen med viktige samarbeidspartnere

Kun en liten gruppe var tilstede i Schweigaardsgate 23 når adm. direktør i NHO LT Are Kjensli i dag overrakte prisen til CargoNet.

 - Det er veldig hyggelig å få overrekke en slik pris, spesielt midt i pandemien. Det er viktig at vi fokuserer på, og fremhever de positive initiativene som gjøres i bransjen i forhold til miljø. Det er jo også litt ekstra stas å få gjøre det her, på min tidligere arbeidsplass, sier Kjensli.

 - Det er hyggelig og gledelig at vi får tildelt en slik pris. Det er tøff konkurranse om denne prisen, og vi vinner i konkurranse med flere sterke konkurrenter og gode initiativer, sier adm. direktør i CargoNet Erik Røhne.

 - Først av alt ønsker jeg å takke for prisen. Vi vet denne henger høyt, og vi i CargoNet ønsker naturlig nok å dele denne prisen med våre viktige samarbeidspartnere for at denne løsningen kom på plass. En stor takk til ASKO og Nova-Sea som frakter sitt gods med dette toget og for deres engasjement og tydelige ambisjon om å skape denne miljøvennlige og effektive transportløsningen, og også en stor takk til Meyership som gjennom sin lokale kunnskap og fleksibilitet bidrar til en helhetlig transportløsning for markedet. Jeg vil også rette en stor takk til Åsmund Aanestad-Bakke, Knut Brunstad og Carl Fredrik Karlsen i CargoNet for deres bidrag til å få løsningen på plass. 

 - Ved siden av de miljøgevinster som oppnås erfarer vi også at togløsningen allerede har bidratt til å skape arbeidsplasser lokalt, noe som er spesielt viktig i den tiden vi nå går inn i. Tog har en sentral rolle i å oppnå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss frem mot 2030, og vi vil fremover jobbe videre for å etablere flere miljøvennlige togløsninger.

 

Glad dag

 - At prisen i år er et litografi som heter "Glad dag" av Jan Harr er ingen tilfeldighet.

Jan Harr's  nordnorske røtter og skildringer av nordnorsk natur passet bra til bakgrunnen for tildelingen av prisen, som er gods på bane til og fra Nordland. At motivet heter "Glad dag" er jo heller ikke feil, avslutter Kjensli.

 

Vi gratulerer CargoNet med Miljøprisen 2020.

 

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: