NHO Logistikk & Transport

Innhold

Neste stasjon: Heggstadmoen

Nyhet, Næringspolitikk, Rammebetingelser

Publisert

Are Kjensli, adm. direktør NHO LT

I flere tiår har plassering av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen vært diskutert. Nå er det på tide å skjære gjennom og lande dette prosjektet mener en samlet bransje, som stiller seg bak forslaget om å legge den nye godsterminalen til Heggstadmoen.

I utgangspunktet var det alternativet sør for Trondheim, konsept delt sør, som ble anbefalt i utredningene. Slaget stod etter hvert mellom Torgård og Søberg. I 2015 vrakes Søberg som alternativ til fordel for Torgård. Videre analyser viser imidlertid at det å etablere en godsterminal på Torgård vanskelig kan forsvares samfunnsøkonomisk, og man velger derfor å se om det finnes andre, mer lønnsomme, løsninger. Avlastningsterminalen Heggstadmoen seiler frem som et godt alternativ i 2019.

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet fått utarbeidet en mulighetsstudie for Heggstadmoen og leverte i desember 2020 en endelig anbefaling om lokalisering og utforming av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Jernbanedirektoratet anbefaler at videre planlegging tar utgangspunkt i en samlet godsterminal på Heggstadmoen.

Som med alle ting hvor to alternativer foreligger, er det for- og mot argumenter på begge sider. Både Heggstadmoen og Torgård har hovedroller i flere artikler, rapporter og utredninger. Men om man ikke fordyper seg i enkeltaktørers egeninteresse, kan tre åpenbare faktorer løftes frem og legges til grunn for en beslutning – i favør

Heggstadmoen: raskere, billigere og realiserbar. Ferdigstillelse av Heggstadmoen estimeres til to til tre år, mens man beregner fem for Torgård. Byggekostnadene vil være betraktelig lavere for Heggstadmoen, mellom 1470 og 2070 millioner kroner billigere.

Nå må politikerne lytte til signalene fra en samlet logistikk- og transportnæring som anbefaler Heggstadmoen som nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Heggstadmoen må tas inn i NTP.

Are Kjensli, adm. direktør NHO LT


Samfunnsmålet er å gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, fleksibelt og intermodalt logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter. Det er et ambisiøst mål.

Man har lett etter den perfekte plassen i flere år, men den perfekte plassen finnes muligens ikke. Da er spørsmålet, ønsker vi et logistikknutepunkt i Trondheimsregionen innen rimelig tid? Hvis ja, må vi faktisk gå for det prosjektet som fremstår som mest realiserbart. Dette er det nå en stor enighet om, og en samlet bransje bestående av både samlastere og jernbaneselskap mener at det nye logistikknutepunktet i Trondheim bør legges til Heggstadmoen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: