Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2021

Nyhet, Tall og fakta, HMS

Publisert

Foto: unsplash.com

Legemeldt sykefravær knyttet til transporttjenester og lagring ligger i q3 på 5,5 %. Dette er det laveste så langt i år, men allikevel en økning sett opp mot samme periode i fjor.

Til sammenligning var det legemeldte sykefraværet for transporttjenester og lagring i q3 2020 på 5,0 mot 5,5 i q3 2021. Det gir en økning i sykefraværsprosent på 10,6. 
For q1 og q2 lå tallene på henholdsvis 5,6 og 5,7.

Økningen fra q3 2019 til q3 2020 var på 7,3 prosent.

Hvis vi ser på det totale sykefraværet for hele NHO-området lå det i 3. kvartal 2021 på 4,8 prosent, hvorav legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær utgjorde henholdsvis 4,2 prosent og 0,6 prosent. Dette gir en økning i det totale sykefraværet på 4,1 prosent fra tilsvarende kvartal året før.

 

NHO ved avdeling Lønn og tariff utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter, med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler. Statistikken er basert på data fra SSB. 

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: