Tilskudd til sommerjobb

Nyhet, HMS, Arbeidsrett

Publisert

Foto: Pexels photo

Har du ledig sommerjobb til unge arbeidsledige kan du nå få støtte og rekrutteringsbistand fra NAV.

På NHO LTs logistikklunsj den 9. juni orienterte Anne Cecilie Bentsen, seniorrådgiver i avdeling arbeidsliv i NHO, om tilskuddsordningen.

Anne Cecilie Bentsen
Anne Cecilie Bentsen

 

Bakgrunn

Bakgrunnen for ordningen er bl.a. fallende sysselsettingsandel blant unge, både som følge av korona-krisen, men også en trend man så før epedemien inntraff. I tillegg gir ordningen unge fra NAV arbeidserfaring.

Bentsen viste til at medlemsbedriftene til NHO Logistikk og Transport allerede scorer høyt på inkluderingsstatistikken. Spesielt for våre medlemmer er at de har samme grad av inkludering i 2019 som i 2021. Inkluderingsprosenten er altså ikke redusert som følge av korona (som mange andre bransjer).

Om tilskuddet til sommerjobb
 • Tilskudd til arbeidsgivere som tar inn unge arbeidsledige i en fire ukers sommerjobb.
  • Målgruppen er ledige og personer med nedsatt arbeidsevne mellom 16 og 29 år som har utfordringer med å få sommerjobb på ordinære vilkår
 • Tilskuddet dekker 50 prosent av lønnen for ledige. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker NAV 75 prosent av lønnen.

 • Tilskudd til sommerjobb kan gis i inntil fire uker per deltaker. Tiltaket kan gjennomføres i perioden fra 1. juni til og med 31. august.
  • Deltakeren på tiltaket ansettes i midlertidig stilling på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Deltakeren skal utføre ordinære arbeidsoppgaver i virksomheten.
 • Det gis ikke tilskudd til sommerjobb til virksomheter som har permitterte.
Hva kan du forvente som arbeidsgiver
 • NAV kan hjelpe deg med å finne aktuelle kandidater for sommerjobb.

 • Det inngås en avtale mellom arbeidsgiveren, NAV og deltakeren, som avklarer varighet, ansettelsesforhold og oppfølgingsbehov.

 • Det blir opprettet et kontaktpunkt i NAV og på arbeidsplassen med ansvar for oppfølging.

 • NAV kan i tillegg gi inkluderingstilskudd (til tilrettelegging) og mentortilskudd (til veiledning/opplæring). Det er også muligheter for arbeidstrening i forkant.

Hvordan inngå en avtale om sommerjobb

 • Avtale om tilskudd til sommerjobb må inngås før oppstarten av tiltaket

 • Avtalen opprettes på min side arbeidsgiver

 • Alle tre parter må godkjenne avtalen før tiltaket kan settes i gang

 • Du kan søke om refusjon når tiltaket er over (innen 2 mnd. etter tiltak)
Kontaktpunkt for mer informasjon
Inkludering i arbeidslivet

 

Foto: Nadia Frantsen

Tips og råd til deg som ansetter sommervikarer

Hver sommer besøker LOs sommerpatrulje arbeidsplasser landet rundt, for å informere ansatte om hvilke rettigheter de har som arbeidstaker. NHO oppfordrer medlemmer til å ta dem godt imot. Ungdommen skal ha et godt møte med arbeidslivet og av denne grunn gir vi deg 10 helt konkrete råd som vi anbefaler deg å følge.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: