Tro på høyere omsetning neste 3 måneder

Publisert

Foto: Nadia Frantsen.

Halvparten av respondentene knyttet til NHO Logistikk og Transport forventer økt omsetning de neste 3 månedene. Det kan leses ut av NHOs medlemsundersøkelse for september.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av NHO, 31.8. – 6.9 (nr. 23 i rekken)
Totale svar: 2728
NHO LT svar: 50 (forrige undersøkelse, 9. – 13. august: 38)
Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.

 

Resultater september for respondentene knyttet til NHO Logistikk og Transport, sett opp mot august:
  • 44 % anser den generelle markedssituasjonen som god mot 34 % i august. 12 % oppgir den som dårlig mot 8 % i august
  • 80 % oppgir at omsetningen siste 4 uker er økt eller lik sett opp mot samme periode i fjor (67 % i august)

Sammenlignet med forrige måned var følgende høyere, uendret eller lavere i din bedrift?

  • 30 % av responendetene svarer at  omsetningen har vært høyere og 50 % svarer uendret (21 % og 41 % i august)
  • 14 % av respondentene svarer at sysselsetingen har vært høyere, 80 % svarer uendret - stabilt fra august
  • 8 % av respondentene svarer at salgsprisene er høyere, 86 % svarer uendret - stabilt fra august
  • 4 % av respondentene svarer at ordrereservene er høyere, 80 % svarer  uendret (13 % og 59 % i august)

Hva er forventningene for de neste 3 månedene?

  • Halvparten tror på høyere omsetning neste 3 måneder, kun 6 % tror omsetningen vil bli lavere
  • 22 % tror på høyere sysselsetting, 2 % tror den vil bil lavere - stabilt fra sist undersøkelse
  • Salgspriser, stabilt fra sist, 16 % tror de vil bli høyere, 76 % tror de forblir på dagens nivå
  • Ordrereserver også stabilt fra august, 17 % tror de vil bli høyere, 9 % lavere

4 % oppgir likviditetsproblemer mot 3 % i august. 2 % ser konkurs som en reel risiko. Dette er opp fra 0 ved de siste undersøkelsene.

Nøkkeltall for norsk næringsliv

På denne siden presenterer NHO ferske funn fra medlemsundersøkelsene  som kjøres i forbindelse med Covid-19. Her finner du også NHOs prognoser for norsk økonomi.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: