Are Kjensli valgt inn i styret i CLECAT

Publisert

Are Kjensli i forbindelse med styrevalget under Generalforsamlingen i Brussel. Foto: Ole A. Hagen

Under generalforsamlingen i CLECAT denne uken ble Norge opptatt som fullverdig medlem. I tillegg ble adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, valgt inn i styret i CLECAT. Etter avtale med de øvrige nordiske landene vil Norge også representere et samlet Norden inn i styret.

Arrangementet bestod foruten Generalforsamlingen av Freight Forwarders Forum med Logistics for Europe.
Logistics for Europe er et pan-europeisk seminar i regi av CLECAT, European Shippers Council (ESC) og European Logistics Association (ELA). Deltakere var bl.a. EU-kommisjonen ved DG Move (Maritime & Logistics), SVP Steven Pope fra Deutsche Post DHL og CEO Alessandro Pitti (Italia).

CLECAT er interesseorganisasjonen for transport- og logistikkselskapene i Europa. De sitter vegg i vegg med EU-kommisjonenen og parlamentet og jobber med et bredt spekter av saker for bransjen; nye lover og regler (mobiltietspakke), det grønne skiftet, digitalisering, samt egne institutter for vei, jernbane, luft, sjø og toll. Willem van der Schalk (Tyskland, Fedespedi) er styreleder, Antonella Straulino (Italia, Fedespedi) er Secretary General mens det er Director Nicolette van der Jagt som er daglig leder.
Næringspolitisk direktør Ole A. Hagen sitter som deltaker i Rail Freight Institute.

Freight Forwarders Forum med Logistics for Europe. Foto: Ole A. Hagen

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: