Hjelp til bedre arbeidsmiljø på kontoret

Nyhet, HMS

Publisert

Foto: unsplash.com

Alle vinner på å ha et godt arbeidsmiljø fordi et godt arbeidsmiljø gir bedre arbeidsflyt, mer motiverte medarbeidere og lavere sykefravær. Det finnes gode gratis verktøy som kan benyttes i prosessen.

arbeidsmiljøportalen.no finnes kunnskap og verktøy fordelt på ulike bransjer. 

Godstransport og lagring er blant bransjene som enda ikke er ferdigstilt mht til verktøy, men det er under planlegging.

Kontorarbeidsplasser er imidlertid nå på plass og det foreligger to verktøy knyttet til kontor, henholdsvis:

 - en bra dag på jobb (fra STAMI)

 -  arbeidsmiljøhjelpen (fra Arbeidstilsynet)

 

En bra dag på jobb er et gratis og inkluderende verktøy utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det belyser de faktorene som forskning viser har betydning for arbeidsmiljøet i ulike bransjer. Verktøyet skal hjelpe ansatte i virksomheter til å samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø som bidrar til redusert sykefravær og hindrer frafall.
Finnes for bransjene: Anlegg, Barnehage, Bilbransje, Bygg, Frisør, Kjøtt-og fiskeindustrien, Kontorarbeid, Rutebuss-og persontrafikk, Sykehjem, Sykehus, Undervisning VGS, Undevining grunnskolen, Varehandel

Arbeidsmiljøhjelpen er et verktøy for utvikling og forbedring av arbeidsmiljøet. 
Arbeidsmiljøhjelpen består av tre steg.
I steg 1 skal dere beskrive hva som fungerer bra i arbeidsmiljøet deres og hva dere ønsker å bevare.
I steg 2 skal dere identifisere forhold ved arbeidsmiljøet som bør forbedres.
Til slutt får dere en handlingsplan med råd og tiltak.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: