Medlemsundersøkelsen: Tilbakegang på nyåret

Publisert

Foto: unsplash.com.

Bedriftene tilknyttet til NHO Logistikk og Transport er i all hovedsak ikke de som har det tøffest under pandemien, men også hos våre opplever noen en tilbakegang sett opp mot situasjonen før jul.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av NHO, 5. - 10. januar (nr. 27 i rekken)
Totale svar: 2571
NHO LT svar: 48 (forrige undersøkelse, 8. -13 desember: 38)
Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.

 

Resultater knyttet til medlemsbedrifter i NHO Logistikk og Transport:
  • 43 %  melder at den generelle markedssituasjonen er god, 11 % dårlig. Tilsvarende tall i desember er 38 % og 8 %.

  • 35 % sier at omsetningen har økt sett opp mot samme periode i fjor. Dette er opp fra 29 % i desember. Samtidig oppgir 23 % at omsetningen er lavere enn normalt. Resultatet i forrige runde var 16 %.

  • 29 % har opplevd lavere etterspørsel eller kansellering av ordre siste fire uker, som følge av korona. 24 % i desember. Omtrent like mange har selv redusert eller kansellert bestillinger.

  • 23 % tror på bedret markedsutsikter de neste 6 månedene, mens 69 % tror den forblir uendret.

  • 13 % melder om likviditetsproblemer, mot 8 % i desember.

  • 2 % anser det som en reell risiko å gå konkurs, mot 0 % ved de siste undersøkelsene.

  • 8 % har permittert/har måttet permittert de siste ukene. Resultatet var 0 % i desember.

  • 17 % tror de fortsatt vil ha permitterte/vil måtte permittere de neste 2 ukene.

Nøkkeltall for norsk næringsliv

På denne siden presenterer NHO ferske funn fra medlemsundersøkelsene  som kjøres i forbindelse med Covid-19. Her finner du også NHOs prognoser for norsk økonomi.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: