Møte om strøm- og drivstoffpriser

Publisert

Are Kjensli hadde i dag, sammen med Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund, et møte på vegne av godsbransjen med Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Statssekretær Erlend Grimstad.

Tema for møtet var krav fra næringen om tiltak for å møte konsekvensene av de sterkt økende strøm- og drivstoffprisene.

Statsråden ga klart uttrykk for at han forstod problemstillingen og de utfordringene godbransjen nå har, og vil på bakgrunn av det vurdere om Regjeringen skal iverksette tiltak.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: