Næringens omdømme er viktigst

Publisert

Foto: unsplash.com.

NHO Logistikk og Transport gjennomførte i desember 2021 den årlige medlemsundersøkelsen. Litt lavere svarprosent enn tidligere år, men svarene gir allikevel en indikasjon på hva medlemmene er opptatt av. Av fokusområdene som anses som viktigst står næringens omdømme frem som en vinner, knepent foran miljø og infrastruktur.

I 2021 ble det gjennomført 118 intervju mot henholdsvis 153 i 2020 og 167 i 2019.
Spørsmålene har stort sett vært de samme de siste årene, dette for at man skal kunne ha et godt sammenligningsgrunnlag.

Ikke overraskende har over 60 % knyttet seg til Region Øst. Videre følger Region Rogaland med 11 % og Region Nord-Norge med 9%.
36 % av de som har svart jobber i bedrifter med 101-500 ansatte.
Undersøkelsen er sendt til alle kontaktpersoner i våre medlemsbedrifter.

Regionforeningene

Første del av undersøkelsen kartlegger medlemmenes opplevelse av egen regionforening. Resultatene varierer en del fra region til region.

Sammenlagt sier 16 % at egen regionforening i svært stor grad jobber med bransjesaker og næringspolitikk som er viktig for bedriften. 44 % mener at den gjør dette i stor grad.
2 av 3 oppgir at de har deltatt på et arrangement i regi av regionforeningen og hele 94 % sier at de er svært godt eller godt fornøyd med arrangementets faglige innhold.

I kommentarfeltet er det blant annet fremhevet at digitale møter gjør det enklere å delta.

NHO Logistikk og Transport - fokusområder

I undersøkelsens andre del fokuseres det på hovedforeningen. Vi spør blant annet om hvilke fokusområder som anses som viktigst for våre medlemmer.

92 % svarer at næringens omdømme er viktigst, tett etterfulgt av miljø (90 %) og infrastruktur (89 %). Tallene fra i fjor var henholdsvis 87 %, 86 % og 88 %.
De øvrige fokusområdene; arbeidsliv & tariff, aktive regionforeninger, kompetanse & rekruttering og effektive medlemstjenester får alle fra 78 % score og oppover.

NHO Logistikk og Tranport - medlemstjenester

Vi spør også om hvor fornøyde medlemmene er med våre tjenester, og her ser vi at tilgang på oppdatert faglig informasjon helt på topp med 92 % (90 % i fjor). I forbindelse med pandemien ser vi at det er et nesten utømmelig behov på informasjon, og det er ikke unikt for vår bransje.
På andre plass med 84 % finner vi tilgang på juridisk hjelp, arbeidsgiverspørsmål og tariffavtaler, og rett bak kommer tilbud om kurs med 83 %,

Når det gjelder informasjon er det fremdeles gjennom epost flest får informasjon fra oss (68 %) men dette går noe tilbake, fra 72 % i 2020. 46 % finner informasjon på vår nettside, frem fra 40 % i 2020. 63 % får informasjon gjennom vårt nyhetsbrev.

Oppsummert

92 % svarer at de synes NHO Logistikk og Transport svært godt (41 %) eller godt (51 %) klarer å profilere bransjen på en positiv måte. Felleskap og nettverk fremheves som en av de viktigste grunnene til medlemskap.

Vi går også gjennom de kommentarene som spilles inn i undersøkelsen, og her er det både ros og litt ris, og ikke minst innspill til hva vi bør fokusere på fremover.

 

Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å ta kontakt om dere har noe på hjertet, og vi takker alle som har deltatt i undersøkelsen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: