NHO Logistikk og Transport til FN

Publisert

Næringspolitisk direktør Ole A. Hagen holdt i dag innlegg i FN (UNECE/ECO) ifm arbeidet med utvikling av nye multimodale løsninger fra Asia til Europa. Hovedfokuset er den trans-kaspiske korridoren og korridoren mellom Alma-Ata og Istanbul.

Deltakere var representanter fra FN, Economic Cooperation Organization (ECO), WTO, investeringsbanker, myndigheter og næring fra Kasakhstan/Aserbajdsjan, Georgia, Tyrkia og Iran.

Hagen leder arbeidet med Rail Freight i FIATA over hele verden. Han var tydelig på at dagens løsning tar for lang tid, har store forsinkelser, høyere kostnader og lave volumer. Men han fremhevet likevel potensiale for regionen med enorme investeringer både nasjonalt, internasjonalt og fra investorer og selskaper som vil gi helt nye muligheter for fremtiden. Han lanserte også et mulig Market Place Seminar for regionen i 2023 og at arbeidet med transportdokumenter generelt og elektronisk Fiata Bill of Lading som en mulighet for aktørene til å øke transparens og redusere kostnadene.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: