NHOs medlemsundersøkelse: Svakere fremtidsutsikter

Publisert

Foto: unsplash.com

November-resultatene av NHOs medlemsundersøkelse viser at flere av NHO LTs medlemmer vurderer fremtidsutsiktene dårligere i november enn de gjorde i oktober. Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, har gått fra -28 til -31.

Kun 6 % forventer bedring i markedssituasjonen de neste seks månedene, mot 15 % i oktober. 

Når det gjelder nåsituasjonen oppgir 27 % at den er god og 7 % at den er dårlig. Tilsvarende tall for oktober var 28 % og 6 %. Her har nettobalansen styrket seg fra 21 prosent til 20 prosent.

 
De andre bransjene

Det er en blandet utvikling blant NHOs landsforeninger. Svakest er situasjonen i NHO Reiseliv, Byggenæringens Landsforening, Mediebedriftenes Landsforening og Interimsgruppen (hovedsakelig Byggmesterforbundet). I disse landsforeningene er det flere bedrifter som oppgir situasjonen dårlig enn som god. I de øvrige landsforeningene er det fortsatt et flertall som oppgir situasjonen som god. Best er situasjonen i Energi Norge, Abelia og NHO Transport.

 

Les mer på nho.no

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: