PostNord vinner NHO Logistikk og Transport sin miljøpris 2022

Publisert

May Kristin Willoch, PostNord.

Mandag kveld, på Nordens største transport- og logistikkonferanse, Transport & Logistikk, ble miljøprisen utdelt, for 13.ende gang. Prisen ble i år tildelt PostNord AS.

- Bedriften har en helhetlig miljøstrategi i alle ledd av virksomheten, flere konkrete resultat å vise til og er en inspirator for de store, kunne leses i juryens innstilling.

PostNord er Nordens største transport- og logistikkforetak og har en viktig rolle i arbeidet med å redusere bransjens klima- og miljøutslipp, - en rolle de tar seriøst. Med en overordnet konsernstrategi, og konkrete miljøtiltak i både distribusjon og på terminal utmerker de seg som en forgangsbedrift på dette feltet. PostNord er også engasjert i flere forsknings- og innovasjonsprosjekt knyttet til grønn omstilling.

Miljøprisen ble første gang utdelt i 2009 og har som formål å stimulere til utvikling og spredning av kunnskap om bærekraftige, nyskapende logistikk- og transportløsninger.
Juryen består av Kjell Werner Johansen, ass. direktør TØI, Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør NHO, Sigrun Aasland, daglig leder ZERO og Are Kjensli, adm. direktør NHO Logistikk og Transport

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: